ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2019-05-05 Moritz Martin Sebastian, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Horoskop nowiu przedurodzeniowego. Ślady w karmicznej podwalinie radixu. My, dzieci z dworca Zoo.

Nów przedurodzeniowy to kolejny temat i narzędzie używane w astrologii ezoterycznej.                                     

Inne główne typy astrologii to: astrologia klasyczną (tj. tradycyjna, deterministyczna), astrologia klasyczna zrewidowaną oraz astrologia psychologizującą. (Więcej o typach astrologii zob. na końcu.) Pozycja nowiu, podobnie jak pozycje planet wolnych,  jest taka sama dla dużej ilości osób, ale ma on różne oddziaływanie dla konkretnych radixów. Jego interpretacja omówiona zostanie na przykładach. Na końcu tekstu podaję linki, gdzie można rozszerzyć wiedzę na temat używanych w artykule pojęć.

NASIENIE NOWEGO POTENCJAŁU

Podczas nowiu Księżyc nie jest widoczny, ponieważ odbiera tylko minimum światła Słońca, reflektowanego od Ziemi. Słońce i Księżyc stoją wtedy tak blisko obok siebie, że podczas dokładnej koniunkcji 0 stopni, 0 minut i 0 sekund, tworzą całkowitą jedność. Ten sekundowej szybkości zapłon kosmiczny można porównać z wzajemnym zapłodnieniem. W horoskopie nowiu da się odczytać coś w rodzaju planu [Blaupause] dla pewnego potencjału, tematycznie mocno związanego ze znakiem, w którym nów ma miejsce.

[Od red.: Słowo Blaupause to rodzaj dawnej fotografii, coś jak sepia, ale w kolorze płękit pruski, używanej do kreowania przetworzonych,  przepięknych obrazów. Jest to rodzaj contact print / Kontaktkopie. 28.11.2018 UNSCO uznało cyanotype / cyan-blue print za niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości. Techniki tej używano także do powielania planów budowlanych. Blaupause w przenośni oznacza plan, który został zrealizowany. Zob. zdjęcia na: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyjanotypia]

Eva Stangenberg pisze: Słońce zapładnia się w duchowej [duszowej, Seelenschale] szali Księżyca (s. 19, Neumondhoroskope, Eva Stangenberg, Chiron-Verlag, 2008). Interpretując w astrologii mundalnej, w fazie Księżyca przybierającego (do pełni, 2 tygodnie później) będzie chodziło o nowy początek.


Karmicznie patrząc, horoskop ostatniego nowiu przed urodzeniem, obliczonego na miejsce, w którym wtedy znajdowała się matka, jest tematycznym uzupełnieniem radixu i dlatego ma szczególne znaczenie. Ten karmiczny horoskop nowiu może mieć miejsce do czterech tygodni przed urodzeniem. W porównaniu do radixu musimy spodziewać się takich odchyleń jak: rozmieszczenie planet osobistych, retrogradacyjność i ruch prosty, znak Ascendentu oraz układ domów. W ten sposób wyjaśnia się, dlaczego właściciel horoskopu odczuwa podprogowo skłonności, które w radixie niekoniecznie można wykazać. Z drugiej strony, karmiczny horoskop nowiu [przedurodzeniowego] może potwierdzać właściwości radixu i w ten sposób podkreślać ich karmiczną pilność-potrzebność.  Przedurodzeniowy nów jest jak drugi radix, który, jako dodatkowy horoskop karmiczny, funkcjonuje pod naszym radixem jak rodzaj DNA, które współsteruje naszym przeżywaniem i działaniem.

Karmiczny horoskop nowiu przedurodzniowego leży pod radixem jak ukryty matrix zadania albo jak karmiczna „tkanina głębsza“ i dostarcza ważnych informacji dodatkowych o możliwych zadaniach dla tej inkarnacji. Najważniejsza przy tym reguła jest podobna jak przy interpretacji solariuszy, że radix musi być zawsze ściśle włączony do jego interpretacji, aby uniknąć nadawania jemu przesadnej wagi.

Znaki

Nów może wypaść w znaku Słońca radixowego lub w znaku poprzedzającym. Urodzony w pierwszym przypadku będzie pod wieloma względami typowym Bykiem, Rakiem czy Wodnikiem. Bardziej skoplikowanie ma się to w drugim przypadku. Ktoś urodzony pod Bykiem może działać nietypowo czupurnie, niecierpliwie i konkurując, w sprzeczności do raczej defezywnego i cierpliwie znoszącego [„wszystko“] znaku Słońca. Gdy nów ma miejsce w Baranie, to sprzeczność jest wyjaśniona. „Karmiczne nasienie“ ma więc w takim przypadku także jakości Barana, które muszą być zmodyfikowane przez radixowe Słońce w Byku. Zadanie polega na tym, aby sprostać sprawiedliwie obu znakom [darom i zleceniom]. Dlatego jest ważnym, żeby zbadać karmiczny horoskop nowiu przedurodzeniowego w porównaniu z radixem. Ma również sens stosować zalecenie, które daje Claude Weiss (s. 9, C. Weiss, Warum wir uns inkarnieren, Edition Astrodata, 2016) i nanosić ten nów jako dodatkowy punkt w radixie.

Dom

Sprawy domu, w którym znajduje się nów przedurodzeniowy, mają w codzienności właściciela radixu często swoistą pilność, wręcz magnetyczne oddziaływanie. To może być tym bardziej zadziwiające, gdy w radixie dominujące są całkowicie inne domy.Przykładowo, w radixie dom 9. może być naznaczony [treściwy, płodny] obecnością Słońca, Merkurego, Wenus i Jowisza, co mówi o skłonności do podróży, obcych kultur i rozszerzania horyzontów. Jednocześnie jednak poczucie życia danej osoby cechuje wyraźne domatorstwo i przywiązanie do ojczyzny oraz nieufność do podróży. Odpowiedniki, które na to miałyby wskazywać (dom 4. lub Księżyc) nie dają się znaleźć w radixie. Jeżeli jednak dołączy się horoskop nowiu przedurodzeniowego i  tam znajdzie się nów w domu 4. jako część stellum, to rzecz będzie jaśniejsza. W takim przypadku jest to skomplikowana kombinacja radixu oraz nowiu przedurodzeniowego. Być może [aby dom 9. zadziałał „typowo“] obowiązuje [właściciela horoskopu] znajdowanie takich celów podróży (radix, 9.), gdzie człowiek czuje się bezpiecznie i przytulnie albo gdzie ma rodzinne korzenie (nów przedurodzeniowy, 4.). Inny sposób badania dalekich horyzontów może polegać na tym, że w mieście rodzinnym [4.] się studiuje [9.], albo na miejscu spotyka się członków obcych kultur.

Ascendent

Znak wschodzący informuje o rodzaju i sposobie, w jaki wchodzi się w życie, jak się na innych działa i przez jaki filtr zauważa się i postrzega swoje otoczenie. Co jednak, gdy znakiem Ascendentu w radixie jest Lew, a w nowiu przedurodzeniowym Panna? Otóż tak urodzony może podprogowo być dużo ostrożniejszy i powściągliwszy, niż pozwalałby to przypuszczać  Ascendent Lwa. A powierzchniowo promieniująca energia Lwa może mieć głębiej, w sensie pod spodem leżącego DNA Panny, nutę krytyczności i perfekcjonizmu, albo, jeszcze inny wariant: otoczenie zauważa aurę nieśmiałości. Wewnętrzny konflikt takiej osoby to dylemat: pokażę się czy nie?

Obsada żywiołów [trygonów] i jakości [krzyży, kwadratów]

Przez możliwe przesunięcie Słońca, Księżyca, osi oraz planet osobistych, energetyczne wagi radixu mogą się albo potwierdzić albo otrzymać całkowicie nowe zaakcentowania. Np. w radixie może być zaakcentowany ogień i powietrze w jakości zmiennej, a w nowiu przedurodzeniowym woda i ziemia w krzyżu stałym. Właściciel horoskopu może odczuwać wewnętrzną rozterkę czy nawet rozdarcie, gdy w codzienności zapuszcza się (jakość zmienna) w środowisko, powodowany ciekawością (powietrze) i entuzjazmem (ogień), ponieważ do tego, podprogowo odczuwa tęskonotę za ciągłością (jakość stała), związaniem (woda) i pewnością (ziemia). To jest oczywiście przykład ekstremalny, ale opłaca się zbadać także lekkie przesunięcia, w każdym przypadku.

MY, DZIECI Z DWORCA ZOO

W królestwie Neptuna: nałóg i poszukiwanie

My, dzieci z dworca ZOO (zob. linki na końcu) - to napisane bez jakichkolwiek ogródek [nie chroniące nikogo] sprawozdanie przeżyć dziewczyny-narkomanki. Historia dziecka, które wpadło w fatalny wir [woda] heroiny i prostytucji uprawianej w celu zdobywania środków na codzienną dawkę narkotyku. Przeżyła jakby cudem, mimo iż jej większość towarzyszy tej drogi zmarła z powodu przedawkowania. Następnie, w roku 2013 Christiane Vera Felscherinow opublikowowała Christiane F. – Mein zweites Leben [dosłownie: Moje drugie życie. Po polsku wydane pod tytułem: Życie mimo wszystko, Iskry 2014]. Wtedy zapytana, kim jest teraz, ta szczupła kobieta z przenikliwymi zielonymi oczyma, powiedziała: Jestem niepewną [nieustabilizowaną] kobietą, która szuka swego pokoju („Deutschland Akut“, 27.11.2013, także na YouTube).


Powyżej  radix Christiane Felscherinow, ur. 20.05.1962, 13:45h Hamburg, domy Placidus
Dane urodzin na podstawie:
https://www.astro.com/astro-databank/Felscherinow,_Christiane

[Od redakcji: Kilka zdjęć Christiane Felscherinow można zobaczyć na:
http://archive.fo/20140131103031/http://christiane-f.com/ich-verabschiede-mich/
Tam też jest wypowiedź kobiety już 50 letniej. Trzeba zauważyć, że choć obie książki o Christiane zostały napisane przez dziennikarzy, ghostwriter, na podstawie wywiadów, to własne wypowiedzi Christiane cechuje swoista literackość, jakiś zadatek dla literatury faktu. Można powiedzieć, że są zasoby i jest Merkury i jest Neptun, ale bez struktury Saturna. Christiane także śpiewała.
Na końcu tekstu podaję linki, gdzie można się zapoznać z biografią Christiane. - Można też zobaczyć zdjęcie aktorki z filmu ]
Powyżej nów przedurodzeniowy, 04.05.1962, godz. 05:24h Hamburg, domy Placidus.
 

[Od redakcji: Nów przedurodzeniowy należy do palety astrologii ezoterycznej czy karmicznej, w której często jest stosowany system domów równych, jednak tu jest stosowany Placidus, najbardziej rozpowszechniony wśród niemieckich astrologów psychologizujących. Dobór systemu domów nie jest powszechnie uzgodniony i jest dokonywany indywidualnie przez praktykujących astrologów.]


W 2013 Christiane musiała nadal brać Metadon, tj. legalny substytut heroiny i od 10 lat żyła bez partnera i seksu, ponieważ mężczyźni zawsze tylko czynili ją nieszczęśliwą, z wyjątkiem jej syna. Poszukiwanie pokoju, jako Neptunowy motyw podstawowy, zdarza się często w w horoskopach z tematem nałogów. [Ze względu na grę słowną Sucht – Suche (nałóg – poszukiwanie) można w języku niemieckim dostrzegać jakieś pokrewieństwo tych słów / tematów / procesów]. Choć w radixie Neptun nie odgrywa głównej roli, to tym bardziej wybija się w karmicznym nowiu przedurodzeniowym. W horoskopie urodzeniowym Neptun jest władcą Dsc. Poza tym Neptun, z początku domu 3. [Placidus] tworzy apex Półkrzyża [zob. wyjaśnienia pojęcia apex na końcu]. Używając polskiej terminologii: Neptun stanowi planetę ogniskową Półkrzyża z Węzłami Księżycowymi i Saturnem. Neptun i Saturn są naturalnymi kontrahentami [znaczenie podwójne: partner umowy oraz przeciwnik w umysłowym sporze]. Ich przeciwieństwa pracują z sobą szczególnie ciężko / twardo przy wyzywających kątach. Kontrola przeciw rauszowi, struktura przeciw rozpuszczaniu, odpowiedzialność przeciw eskapizmowi [ucieczka od problemów rzeczywistości w świat iluzji]. Ta konfliktowa figura uzupełnia się w nowiu przedurodzeniowym do Wielkiego Krzyża w jakości stałej. Nów, w Neptunowym domu 12., stoi w opozycji do Neptuna oraz w kwadraturze do Saturna i Węzłów Księżycowych. Poza tym, w radixie przewagę ma jakość zmienna, natomiast stała w nowiu przedurodzeniowym, a zatem karmicznie uwarunkowany temat jest uporczywy, zawzięty.


Wygnanie z raju Byka

Moja rodzina była kliką [w sensie pozytywnym]. Była tam przyjaźń, delikatność, a nawet miłość.“ [My, dzieci z dworca ZOO, s. 60].


Jako dziecko Christiane musiała opuścić idyliczną wioskę koło Hamburga i razem z rodzicami przeprowadzić się Berlina, do wysokich bloków osiedla będącego jednym ze społecznych ognisk zapalnych. Pasująco do Słońca w Byku i nowiu w tym samu znaku, była przyzwyczajona hulać w wolnej naturze, z wieloma przyjaznymi dziećmi sąsiadów, pomagać rolnikom w stajniach i w ogóle wszędzie móc się poruszać. W Berlinie program całkowicie kontrastowy. Tutaj dzieci bawią się nie z sobą, ale przeciw sobie, dorośli są agresywni i stosują przemoc; frustracja zamiast pokoju. Jej bezrobotny i zdemoralizowany ojciec wyżywał swoją złość brutalnie na rodzinie. Radixowe Słońce stoi w krytycznym stopniu 29.01, w kwadraturze do Urana na początku domu 12., co jest pasującym odpowiednikiem dla ojcowskich wybuchów przemocy. I to jest podkreślone dodatkowo przez kwadraturę nowiu z Saturnem, znajdującym się w 10. domu autorytetu.


Po rozwodzie rodziców Christiane czuła się pusta i samotna, rozrywka była w Jugendclub, gdzie pierwszy raz miała styczność z haszyszem oraz dostęp do ludzi cool i tajemniczych (Mars w radixowym domu 8.). Jako najmłodsza w grupie idealizowała (Neptun) starszych (Saturn w 10. horoskopu nowiu). Wobec innych młodocianych, ekscesywnie pijących alkohol, klika czuła się wyżej, ponieważ marihuana obowiązywała jako elitarna. Gdy alkohol pobudzał do zachowań agresywnych, jak u jej ojca, haszysz miał działanie raczej uspokajające. Przez narkotyk czuła się szczęśliwa, a grupa w rauszu była pokojową jednością (Neptun). Wkrótce jednak działanie tego narkotyku, typowego „na wejście“ już nie wystarczało. W kwietniu 1976, jeszcze przed swoimi 14. urodzinami, wzięła po raz pierwszy heroinę, podczas koncertu Davida Bowie. [Od red.: Później on dostarczył muzyki do filmu.]

Nów w 12. w opozycji do Neptuna może być interptetowany jako wyidealizowany świat wewnętrzny, szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo na wsi albo utracony raj. Wspomnienia i tęsknoty pozostają, narkotyk „wypełnia“ pustą, wewnętrzną przestrzeń duchową [przestrzeń duszy]. Sztuczny niby-pokój, który musi być ponownie ustanawiany w coraz krótszych odstępach. Neptun w tranzycie przechodzi nad radixowym Księżycem (rozpuszczenie duchowych granic) i uruchamia Półkrzyż. Jednocześnie Neptun jest aktywizowany przez tranzytującego Saturna kwadraturą oraz przez Urana koniunkcją. W karmicznym horoskopie nowiu przedurodzeniowego Pluton tranzytuje opozycją Marsa (działania przymusowe).

Zwykle nałóg heroinowy przybiera śmiertelne zakończenie. Tylko przez utworzenie się łańcucha szczęśliwych okoliczności Christiane zdołała dokonać uwolnienia się. Po zgiełku wywołanym jej książką wycofała się do Grecji, gdzie poznała mężczyznę. Niestety, tak jak ona, jest on ex-junkie [były ćpun]. Powtarza się stara gra: narkotyk, uzaleźnienie, odwyk. Znowu przeżyła. Dzisiaj tantiemy z książek dbają o to, że Christiane przynajmniej w tym obszarze nie ma trosk. I jak każdy suchy ex-ćpun Christiane stara się, całkiem świadomie, żyć jeden dzień po drugim. Saturn i Neptun jeszcze ze sobą nie skończyli. Krzyż stały jest wytrzymały [jak skóra].

RAPORT KINSEY‘a: OBNAŻENIE SEKSUALNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA

On dawał ludziom poczucie, że nie mówią o sobie samych, a jednak  już po pięciu minutach opowiadali rzeczy, których dotąd nikomu nie opowiadali. (cytat za: Minuta 4, ZDF info Alfred Kinsey: Der Sex Pionier (Doku, 2014)

Profesor Alfred Kinseys (1894 – 1956) ujawnił zachowania seksualne amerykańskiej ludności. Było to sensacją i spotkało się z nadzwyczajnym rezonansem. Wielu odczuwało to za wyzwalające, widzieć że także inni mieli seks przed małżeństwem, że się sami zaspakajali seksualnie [masturbowali], albo że mieli doświadczenia homoseksualne. Większość Amerykanów nie wiedziała, co ich oczekuje podczas nocy poślubnej, nie mówiąc o tym, jak się zabezpieczać przed ciążą lub chorobami wenerycznymi. Takie pojęcia jak penis, klitoris, stymulacja czy orgazm były przed Kinseys’em  absolutnym tabu. Jego publikacje o zachowaniu seksualnym mężczyzny (1948) oraz kobiety (1953) prowadziły do kolektywnych zmian myślenia w tym obszarze i w sensie społeczno-psychologicznym przygotowywały drogę rewolucji seksualnej lat 60.Sexual Behavior in the Human Male (1948; po niemiecku: Das sexuelle Verhalten des Mannes, 1955) oraz Sexual Behavior in the Human Female (14. September 1953; po niemiecku: Das sexuelle Verhalten der Frau, 1954).

[Od redakcji: na polski tych przełomowych książek nie przetłumaczono. Zobacz: Prof. Lew-Starowicz o słynnym Raporcie Kinseya. Rozmawiał: Sławomir Zagórski, 5 marca 2005
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96950,2580757.html?disableRedirects=true ]

Tragicznym jest, że Kinsey zmarł już w roku 1956 na chorobę serca, spowodowaną przepracowaniem i nie dożył efektów swoich publikacji. Ostatnie jego lata były naznaczone zmasowanymi atakami i rozczarowaniami. Naukowcy atakowali jego metodę badań, niereprezentatywność próbek losowych, niemoralne eksperymenty seksualne wewnątrz jego zespołu badawczego. Uważano, że odkryciami [ujawnieniami] na temat kobiecej seksualności (inaczej niż przy męskiej), poszedł za daleko. To, że mężczyni się wyżywają [wyżywać, wyszumieć], mogło być jakoś akceptowalne, ale wyobrażenie, że własna matka, siostra czy żona sama się zaspakajała seksualnie [masturbacja], to było dla wielu mężczyzn (i niektórych kobiet) po prostu zbyt szokujące.
Powyżej: radix, Alfred Kinsey, ur. 23.06.1894, bez znanej godziny urodzin, na godz. 12, bez domów.
Zob.: https://www.astro.com/astro-databank/Kinsey,_Alfred

Alfred Kinsey: https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kinsey
Dodatkowe zdjęcie:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Alfred_Kinsey_1955.jpg

Problem z radixem

Jeżeli chciałoby się astrologicznie wykazać, dlaczego Alfred Kinsey miał aż tak przekonującą [zniewalającą] naturę, że w pruderyjnych latach 1940 i 50 był w stanie wydobyć z tysięcy Amerykanów informacje o ich doświadczeniach seksualnych, to napotykamy na granice. Nie znana jest godzina urodzin, ani nikt nie zmierzył się z rektyfikacją.

W radixie obliczonym na południe zwraca uwagę treściwa [płodna] figura złożona z planet wolnych.
- Potężna koniunkcja w Bliźniętach: Jowisz, Neptun i Pluton
- w trygonie do Saturna w Wadze
- w kwinkunksie do Urana w Skorpionie
- i w kwadraturze do Chirona w Pannie.

Słońce w Raku tworzy kwadraturę do Marsa w Baranie. Trygona do Księżyca (01.24 Ryb przy godz. 12.) nie możemy uwzględniać, ponieważ Ks. porusza się szybko.

Jowisz symbolizuje rozszerzenie horyzontów, wizje, entuzjazm, ale także w formie przesadnej. Naptun nadaje koniunkcji zdolność do zatracania się, stopienie się z zadaniem, ale także trudności z rozpoznaniem granic (reguł, konwenansów), zarówno społecznie jak też psychicznie (burnout, wypalenie). Pluton, jako trzeci  w wiązce, nadaje seksualne podteksty, symbolizuje transfrormację, konfrontację, zdecydowanie czy wręcz zawziętość. Trygon do Saturna w Wadze (klasyczne wywyższenie) dba o pilność i fair play. Kwadratura do Chirona w Pannie (m.in. funkcje ciała, zdrowie) zwraca uwagę na zranienia, które są do uleczenia.

Bazując na radixie ogranicza się ta sprawa do tematów społecznych. Jednak w karmicznym nowiu przedurodzeniowym otrzymują one tak bardzo osobistą nutę, że  namiętności Kinseys’a rzucają się w oczy [dosłownie: wyskakują w stronę obserwatora].


Powyżej: nów przedurodzeniowy 03.6.1894, 22:56h UT, Hoboken, Placidus


Koncentracja sił w domu 7.  nowiu przedurodzeniowego

Nów w Bliźniętach, znajdujący się w tym samym stopniu co Jowisz, tworzy z koniunkcji 3 planet stellum 5 planet. Ten energetyczny punkt zapalny znajduje się w domu 7., który ma do czynienia ze spotkaniem, partnerstwem, jawnością i opinią publiczną oraz z jawnymi wrogami.

Plutonowi, jako władcy Ascendentu w Skorpionie, przypada szczególna rola (zawziętego) napędzacza.

Merkury, jako władca 6 planet w Bliźniętach (ciekawość), z początku domu 8. (odkrywanie czeluści) tworzy sekstyl do Wenus w Byku (erotyka).

Stellum tworzy punkt ogniskowy Półkrzyża z Marsem (w Rybach, a nie w Baranie, jak w radixie) w 4. oraz z Chironem w 10. (cel życia: uleczanie ran). Pełna oddania walka (Mars w Rybach), po to aby uzdrowić rany w obszarze funkcji ciała (Chiron w Pannie), za pomocą zaspokojenia naukowej ciekawości w intensywnych spotkaniach (stellum w Bliźniętach, w 7.).

O autorce i jej 2 książkach zobacz:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Christiane_Vera_Felscherinow
https://pl.wikipedia.org/wiki/My,_dzieci_z_dworca_ZOO
https://de.wikipedia.org/wiki/Christiane_F._%E2%80%93_Mein_zweites_Leben
 

Od redacji:

O nowiu przedurodzeniowym zobacz także:

https://www.astro.com/astrowiki/en/Prenatal_New_Moon
https://www.astro.com/astrowiki/de/Vorgeburtlicher_Neumond
Lianella Livaldi-Laun, Der vorgeburtliche Neumond. Vergleich zwischen Karmischem Neumond und Radix-Horoskop (Sternzeit Nr. 33/ 2007; PDF-Download)
http://www.lianella.de/1202Lianella33.pdf

Zob. też artykuł o podstawach astrologii karmicznej:
Czym jest astrologia ezoteryczna
https://astrologia.kaluski.net/planety.php?id=1104

Zob. też rekomendacje książek nt. astrologii ezoterycznej - fragment "Karmische Astrologie" w:
Horoskopy. Rekomendacje astrologicznych książek w języku niemieckim
https://astrologia.kaluski.net/planety.php?id=1020

O typach astrologii zobacz:

https://www.astro.com/astrowiki/en/Traditional_Astrology 
https://www.astro.com/astrowiki/de/Klassische_Astrologie

https://www.astro.com/astrowiki/de/Revidierte_Astrologie
https://www.astro.com/astrowiki/en/Revised_Astrology

https://www.astro.com/astrowiki/de/Psychologische_Astrologie
https://www.astro.com/astrowiki/en/Psychological_Astrology

https://www.astro.com/astrowiki/de/Schule
https://www.astro.com/astrowiki/en/Astrological_Schools

Ein Grundkonsens zur Astrologie (1983)
Abstract: Basic Principles of Astrological Associations
https://www.anomalistik.de/zeitschrift/inhalt/artikel/07-12-grundkonsens-astrologie
Cześciowo po ang. Tezy, co do których przedstawiciele organizacji niemieckich, szwajcarskiej i francuskiej uzgodnili mniej więcej wspólne stanowisko. Tezy te stanowią rdzeń klasyki zrewidowanej.

O apexie zobacz:

https://www.astro.com/astrowiki/de/Apex
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apeks_S%C5%82o%C5%84ca
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenapex
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_apex

Oryginał powyższego artykułu Das vorgeburtliche Neumondhoroskop został opublikowany w Meridian, 2019 Januar / Februar.
Uprzejmą zgodę na tłumaczenie i publikację w języku polskim wyrazili: wydawca Martin Garms oraz autor: Martin Sebastian Moritz


 

na górę