ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2009-11-17 Kałuski Bogusław
Elżbieta Kłobus i Zofia Wieczorek: Z astrologią pod rękę. - Rekomendacja książki.

Gdy książki astrologiczne pisane są przez praktyków, to ułatwia ich trawienie. Tę książkę można polecić każdemu, zarówno osobie, która nigdy nie zetknęła się z profesjonalną astrologią, jak i astrologom, a szczególnie tym, którzy właśnie zgłębiają jej tajniki. Pokazuje ona w bezpośredni sposób, jak w różnych dziedzinach życia przejawiają się archetypowe cechy znaków zodiaku. Inaczej mówiąc, książka ta ma na celu ugruntowanie wiedzy o archetypach. Dlatego właśnie polecić ją można także astrologom, szczególnie tym, którzy przywiązują zbyt mało uwagi do gruntownej znajomości archetypów. Autorki zakładają, że cała interpretacja horoskopu opiera się na archetypowych cechach znaków Zodiaku i ich władców. Niezależnie od tego, jakiej techniki interpretacji użyjemy, archetypy są tu podstawą astrologicznych rozważań nad konkretnym horoskopem.

Książka zawiera 9 rozdziałów. Dwa z nich opisują, jak ewoluuje nasz charakter, podlegając wpływowi czasu. Wędrówka Słońca progresywnego modyfikuje nasze cechy, wzbogacając je o cechy następnego znaku, do którego Słońce się symbolicznie przemieściło.

Rozdział o cyklach życia uświadamia, jakim wpływom tranzytujących planet społecznych i pokoleniowych oraz jakim tworzonym przez nich aspektów podlegamy,  i jakie zmiany mogą pojawiać się w życiu ludzkim.
 
Nie każdy skojarzył sobie jak bardzo cechy znaku, w którym znalazło się Słońce w momencie naszego urodzenia, zbieżne są z porą roku. O tym traktuje pierwszy rozdział.
 
Rozdział o dzieciach może pomóc w zrozumieniu zachowania dziecka niejednemu rodzicowi, gdyż - zdaniem Autorek - w najmłodszych latach swojego życia człowiek w najczystszy sposób przejawia w zachowaniu cechy Słońca. - Z drugiej strony (i to jest moje zdanie) pamiętajmy, że jak motyl najpierw jest jajem, poczwarką, gąsienicą, a dopiero na końcu latającym owadem, tak i dzieci nie od razu przejawiają się tak, jak dorośli nominalnie, a zwłaszcza faktycznie dojrzali ludzie. Chcę tu zaznaczyć, że w sprawie dzieci są dwie szkoły. Jedna preferuje Słońce (jak Autorki), a druga preferuje inne planety w pierwszych latach życia maleńkich osób (np. Anita Cortesi: Kinderhoroskope deuten und verstehen. Astrologie als Schluessel zum Kinderherzen). - Najlepiej poznać obie szkoły i wybrać tę metodę, która nas bardziej przekonuje; do celu można przecież dochodzić różnymi drogami.
 
W życiu dorosłym charakter człowieka kształtuje się już w oparciu o całościowy horoskop urodzeniowy i progresywny, lecz i tak główne cechy najczęściej przejawiają się poprzez Słońce, więc rozdział o szefach może przybliżyć niejednemu zrozumienie swojego przełożonego i pomóc w uzyskaniu jego akceptacji.

Rozdziały o ubiorach, prezentach i kuchni, również odgrywają rolę w ugruntowaniu wiedzy.
Również powiązanie astrologii ze zdrowiem zostało w książce przedstawione. Nowatorsko, przynajmniej na polskim gruncie, pokazano w tym rozdziale współzależności znaków opozycyjnych. Czytając ten rozdział warto zdać sobie sprawę, jak te zależności współgrają z ideologią medycyny chińskiej. Po przeanalizowaniu tych treści, być może ktoś, kto nie zetknął się z takim potraktowaniem tematu, przestanie na przykład zakrapiać oczy, a w zamian za to zacznie dbać o wątrobę, która oczy zasila.   

Książkę polecam astrologom w przekonaniu, że umiejętne skojarzenie cech archetypowych znaku zodiaku z każdą znajdującą się w nim planetą, spowoduje, że w dokonywanej interpretacji horoskopu nie wkradnie się jakiś błąd wynikający z niedokładnej znajomości archetypów.
 
Lekkie przedstawienie treści, rysunki i wierszyki będące kwintesencją każdego tematu, to droga do nauki przez zabawę, jako, że zabawa jest najkrótszą drogą do zapamiętania.  
 

Aktualnie (11.2009) Książkę można kupić przez Internet w wydawnictwie KOS. Powinna być także w księgarniach Nieznanego Świata, z którym KOS współpracuje.

Elżbieta Kłobus prowadzi interpretacje horoskopów w Katowicach przy ul.Kościuszki 19, w Centrum Medycyny i Psychoterapii.

Kontakt: gajarosa@wp.pl  tel. 032 - 2517269

Tu można przeczytać fragment w/w książki o dzieciach

na górę