ASTROLOGIA

prognozy długoterminowe

Zobacz też do działu PROGNOZY MIESIĘCZNE

Motto: Prognoza nie jest wskazaniem, co ktoś ma zrobić, ale na co trzeba zwrócić uwagę przy własnym(!) planowaniu i działaniu. Dopiero gdy ktoś nie ma pomysłu, co robić, to wtedy prognoza może być jakby paletą pomysłów czy typów działań, za jakie warto lub należy się zabrać aby wykorzystać szanse i przeciwdziałać trudnościom.

 

2017-09-14 Kałuski Bogusław, Hofbauer Stefan
Horoskop wieku XXI. Cykle astrologiczne i nasz wiek XXI. Przegląd metod na podstawie publikacji Stefana Hofbauera

Niektóre rzeczy bada się na podstawie początku istnienie, a inne bada się przez aktualne układy.  

Niniejszy artykuł jest zainspirowany publikacjami S. Hofbauera i w większej części jest ich streszczeniem.                       

Istnieje wiele działów medycyny. Chirurdzy wykonują opercje. Niektórzy się specjalizują i zajmują np. okiem. Tzw. lekarz rodziny i w ogóle każdy lekarz musi jednak brać pod uwagę całego człowieka. Epidemiolog zajmuje się sprawami zdrowia wielu ludzi, w całych populacjach czy środowiskach.

Podobnie w astrologii. Horoskop może dotyczyć jednej osoby lub może pokazywać wzajemny stosunek dwóch osób. Może też dotyczyć miasta, państwa czy całego świata. Niektóre rzeczy bada się na podstawie daty początkującej istnienie, a więc na podstawie horoskopu urodzeniowego. Inne bada się tak, jak pogodę, tj. przez aktualne układy. Interpretacja każdego z tych horoskopów, gdy jest szersza, odwołuje się też do jakiejś przeszłości, do tego, co już było.

Astrologia mundalna wywodzi swą nazwę od łacińskiego słowa mundus, które oznacza świat. Odpowiednio do swej nazwy astrologia mundalna zajmuje się konstelacjami w taki sposób, że odnosi je do całego świata. Gdy zaś coś dotyczy całego świata, to dotyczy też naszego państwa, naszego miasta i nas samych, a więc podobnie jak pogoda. Po to mamy prognozy i rozum, aby ubierać się odpowiednio do pogody oraz żeby budować domy w takich miejscach i w taki sposób, aby były bezpieczne na wypadek cyklonów i dawały nam optymalne środowisko rozwojowe dla życia rodzinnego itd.

W ostatnich latach najliczniej omawiana była 7 krotna kwadratura Urana i Plutona. Przykładowo, na tej stronie są prognostyczne artykuły Jarosława Gronerta, który napisał również książkę na ten temat. - Istnieją złożenia planet, którym astrolodzy przypisują wielką wagę, więc gdy się je wylicza, to takie lata są wskazywane i omawiane.

Autorzy, na podstawie natury takich konstelacji w ogóle oraz przez porównywanie aktualnych wydarzeń światowych z tymi poprzednimi wiekami, kiedy miały miejsce podobne układy na niebie, wyciągali i będą wyciągać wnioski dla teraźniejszości oraz przyszłości. Nie ma to nic wspólnego z jasnowidzeniem, które jest definiowane jako wgląd w przyszłość, a więc jako widzenie jakichś obrazów czy czucie jakichś doznań. W astrologii używa się analogii. - Oczywiście świat się zmienia i “nic dwa razy się nie zdarza”, i nie powtarza się identycznie. Pewne aspekty mogły kiedyś oznaczać “śmierć na wojnie”, ale dzisiaj wiemy, że jeżeli wojna jest prowadzona przez nowoczesną armię, to jej żołnierz, gdy zostanie zraniony, będzie transportowany na OIOM i prawdopodobnie uratowany. Czytałem o pewnym żołnierzy niemieckim, który w Afganistanie uratował kolegów, ale został ranny. Następnie on też został uratowany, dostarczony do Niemiec i to, łącznie z leczeniem i rehabilitacją, kosztowało 13 mln E. -  A zatem są analogie z przeszłością, ale są też ważne różnice, proporcjonalne do rozwoju cywilizacji i kultury.

Austriacki astrolog i psycholog, Stefan Hofbauer opublikował na swojej stronie w roku 2011 artykuł: Astrologische Zyklen und Prognose. Ostatnio ten tekst został przeredagowany i opublikowany w niemieckim czasopiśmie Meridian, z podtytułem: Ostrożne podejście do ruchów zbiorowej psychiki. Chodzi o grę znaczeń, bo chodzi i o ostrożność w interpretowaniu zmian ogólnoludzkiej psychiki i o ostrożną próbę jej zrozumienia. - Linki podaję na końcu. - Teraz przytoczę niektóre informacje i hipotezy.

Autor zakłada, że wszelkie prognozy mogą być prawidłowe, ponieważ bazują na ekstrapolowaniu wydarzeń. To oczywiście oznacza, że prognozy wcale nie muszą mieć wiele wspólnego z astrologią. Z drugiej strony, przewidywania (hipotezy) prognoz mogą być treściowo błędne, mimo iż strukturalnie zostały przygotowane prawidłowo. tzn. prawidłowo interpretując astrologiczne czynniki oraz archetypy. Przykład: Twardy aspekt Urana do Słońca linii lotniczej astrolog zinterpretował jako zapowiedź katastrofy samolotu, a w rzeczywistości doszło do gospodarczego załamania przedsiębiorstwa. - Dopiero konieczna szeroka wiedza polityczna, gospodarcza, psychologiczna i historyczna pomaga interpretować astrologiczne konstelacje. Stąd najlepiej jest oferować i formułować prognozy strukturalne, wymieniając kilka możliwości realizacji. Oprócz wiedzy pozaastrologicznej, jako trzecia siła, potrzebna jest neutralność, bo bez niej bardzo łatwo popaść np. w tendencyjne prognozy polityczne. A zatem wskazane jest opisywanie potencjalnych możliwości bez ich wartościowania.

Wybitny francuski astrolog André Barbault (ur. 01.10.1921) był bardzo poruszony tym, że nie był w stanie przewidzieć wybuchu II Wojny Światowej (później przewidział upadek Muru Berlińskiego). Zaczął więc szukać lepszych metod prognozowania i trafił na nieopublikowane studium, którego autorem był Henri Joseph Gouchon (pseudonim Regulus i Sélénius, ur. 01.03.1898). Mierzył on odległości kątowe 5 planet zewnętrznych i odwzorowywał je jako krzywą. W krzywej XX wieku głębokie fale znalazły się w latach 1914-18, wokół 1940, wokół 1950 i w latach 80.

Barbault rozwinął metodę Gouchona, natomiast jego metodę ulepszył Claude Ganeau (ur. 24.03.1912, zm. 18.05.1991), który odległościom kątowym przypisał nie tylko wartości liczbowe, ale także wartość dodatnią i ujemną, w zależności od tego, czy cykl jest czy aplikacyjny czy separacyjny.

Stefan Hofbauer stawia pytanie, dlaczego cykl między kwinkunksem a opozycją ma mieć wartość maksymalnie pozytywną, a natychmiast po opozycji wartość maksymalnie negatywną? W taki bowiem sposób kwinkunks otrzymuje wartość 150+ i więcej, a po opozycji cykl otrzymuje wartość -179. Malejący trygon otrzyma wartość -120, a malejąca kwadratura -90, choć przecież tradycyjnie kwadratura jest interpretowana mniej pozytywnie.

Ganeau wykoncypował jeszcze inny index i otrzymywał podobne krzywe. Również inni astrolodzy zaczęli konstruować kolejne warianty tej metody, ponieważ wydawało się, że jest to sensowny sposób kwantyfikowania "jakości czasu", a więc nadawania jakościom wartości liczbowych.

W astrologii możemy wyróżnić 15-20 cykli, i pewnie więcej. Około 10 jest używanych najczęściej. S. Hofbauer próbuje uprościć te wyliczenia i dać obraz tego, czy przeważają cykle aplikacyjne czy separacyjne, a więc np. że 6 się rozchodzi, a 4 się schodzą. W ten spośób ma być określone czy w kolektywnym nastroju / energii przeważa optymizm, życiowy zapał, gotowości podejmowania ryzyka i ciekawość badawcza czy dominuje raczej ostrożność, wycofanie, zmniejszanie, konsolidacja, zachowawczość, oszczędność, ograniczanie się do tego co konieczne i przekazywanie doświadczeń.

Jako ilustracja mogą być użyte dwie 10 osobowe firmy. Jedna ma 2 doświadczonych i 8 świeżych pracowników, a druga odwrotnie. Po której można się spodziewać większej dynamiki? Sukces może przypaść tym, którzy są nowozmotywowani, ale jeżeli będą działać bez głowy, to skuteczniejsi mogą się okazać ci z doświadczeniem. Do rzeczowego prognozowania uwzględnieniać trzeba wiele czynników. - W polityce trudno jest ocenić, czy jakieś konkretne postawy i działania są oznaką siły czy słabości, np. czy narastający teror jest oznaką rosnącej siły rządu, czy jest w myśl przysłowia “tonący chwyta się brzytwy”. - Pamiętam jak Parnicki pisał o starożytnym Rzymie i widził wzajemne ubogacenie się w procesach napływu cudzoziemców. Historia jednak świadczy, że wtedy integracja się nie powodła. Współcześnie ponownie demografia i ekonomia wymuszają globalny ruch ludów, ale czy dokonane zostaną takie działania, które długofalowo okażą się pozytywne? - Po to przytaczam te przykłady, aby ostudzić zapał prognostków i zachęcić do neutralnych sformułowań.

Zdaniem S. Hofbauera przewaga astrologów polega na tym, że tradycyjni badacze trendów muszą się ograniczać do ekstrapolacji dotychczasowych analogii i rozwojów, natomiast astrolodzy mogą wyraźnie rozpoznać, czy w jakichś czasach pojawiają się całkowicie nowe tematy.

Na podstawie omawianych wyżej wykresów - ich grafiki zobacz poniżej - widzimy, że w wieku XX były 3 szczególne okresy, natomiast w wieku XXI wybija się jeden: od roku 2020 do 2026 sześć koniunkcji planet wolnych. My nie wiemy, co się stanie, ale przypuszczamy, że może to być przełom doniosły historycznie. Trzeba dodatkowo zauważyć, że dwa z tych cykli rozpoczną się w pierwszych stopniach znaków. Natomiast koniunkcje Jowisza z Saturnem, mające miejsce co 20 lat, a przez 200-240 lat w znaku tego samego żywiołu, zaczną się odbywać w żywiole powietrznym, zamiast ziemskiego (o czym mówił także W. Zylbertal). Wyprzedzającym i podpowiadającym coś wyjątkiem był rok 1980, kiedy koniunkcja Jowisza z Saturnem miała miejsce w Wadze.

Oto jest pytanie: Horoskopy których ludzi, instytucji i państw będą w rezonansie z koniunkcjami tych cykli, a zwłaszcza ze zgrupowaniem tych konstelacji? Astrolodzy mogą to badać, a tradycyjni analitycy trendów mogą to tylko zgadywać.

Niniejszy artykuł jest zainspirowany publikacjami S. Hofbauera i w większej części jest ich streszczeniem.
Poniżej przykładowe grafiki pochodzą ze strony Stefana Hofbauera i użyłem ich za jego uprzejmą zgodą.
 


Powyżej krzywa XX wieku wg. metody  André BarbaultPowyżej krzywa XX wieku wg. metody  Stefana HofbaueraPowyżej krzywa XXI wieku wg. metody  André BarbaultPowyżej krzywa XXI wieku wg. metody Stefana Hofbauera

Poniżej, w typowej tabelce, najważniejsze konstelacje wokół 2020-26

6 koniunkcji wg. Hofbauera

. inne konstelacje
. 2012-15 Ur kw Pl
. 2016-17 Ur kon Pr
. . .
Sa kon Pl 2020 .
. 2020-21 Pl kw Pr
Jo kon Pl 2020 .
Jo kon Sa 2020 .
Jo kon Ne 2022 .
. 2023 Jo kon Pr
Jo kon Ur 2024 .
Sa kon Ne 2026 .
. 2027-28 Sa kon Pr
. . .
. 2032 Sa kon Ur
. 2037-38 Ne kon Pr
 
 

Żródła:

Stefan Hofbauer
Astrologische Zyklen und Prognose
06. 02.2011
https://hofastro.com/2011/02/06/astrologische-zyklen-und-prognose/

Stefan Hofbauer
Astrologische Zyklen.
Forschung zu Zyklen – eine vorsichtige Annäherung an die Bewegungen der kollektiven Psyche
Meridian 2017/2 (Maerz/April), s. 10-13.
http://meridian-magazin.de/


Zob. też:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane-proof_building

Kałuski Bogusław
Kluczowe daty i tranzyty w latach 2015 - 2023
Jakiego rodzaju tranzyty i daty powinniśmy uwzględniać w naszym myśleniu
https://astrologia.kaluski.net/prognozy.php?id=994

Kałuski Bogusław
Przyczyny obecnego kryzysu finansowego i ekonomicznego. Pytania o perspektywy. - cz. 3
http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/kryzys.php?id=134

Uzupełnienie 2019.10.05:

 SA  koniunkcja PL    1914-15
  
 SA opozycja PL    1931
  
 SA  koniunkcja PL    1947
  
 SA opozycja PL        1965-66
  
 SA  koniunkcja PL    1982/3
  
 SA opozycja PL        2001-02
  
 SA  koniunkcja PL    2019/20
 JU  koniunkcja PL    2020
  
 SA opozycja PL        2035-36

Aktualizacja 2020.01.27: Cały okres szczególnie licznych koniunkcji tworzonych przez Jowisza i Saturna potrwa tak długo, aż Saturn minie Prozerpinę i wejdzie do Byka w r 2028.

na górę