ASTROLOGIA

prognozy długoterminowe

Zobacz też do działu PROGNOZY MIESIĘCZNE

Motto: Prognoza nie jest wskazaniem, co ktoś ma zrobić, ale na co trzeba zwrócić uwagę przy własnym(!) planowaniu i działaniu. Dopiero gdy ktoś nie ma pomysłu, co robić, to wtedy prognoza może być jakby paletą pomysłów czy typów działań, za jakie warto lub należy się zabrać aby wykorzystać szanse i przeciwdziałać trudnościom.

 

2020-02-19 Schubert-Weller Christoph, Kałuski Bogusław
Prognozy na rok 2020. Część 5 - Rozważania o Erze Wodnika
Czas końca czy czas przejścia. Życie i kultura, cywilizacja i cel na początku Ery Wodnika

Dlaczego teraz ważne są rozważania o Erze Wodnika? - A czy dla opisu kiełkujących roślin ważne jest wiedzieć, w jakim wzrastają ogrodzie? I co ich kiełkowanie zapowiada dla ogrodu? - Kiełkujące rośliny to oczywiście koniunkcje Jowisza i Saturna oraz z planetami pokoleniowymi.

Przedstawię fragment książki.
autor: Christoph Schubert-Weller
Tytuł oryginalny: Endzeit oder Übergang. Leben und Kultur, Zivilisation und Ziel am Beginn des Wassermannzeitalters
Chiron Verlag, Tübingen, 2019 [uwaga BK: prace redakcyjne miały miejsce w dużej części w roku 2015]
Tłumaczenie tytułu: Czas końca czy czas przejścia. Życie i kultura, cywilizacja i cel na początku Ery Wodnika
Możliwość kupienia: https://www.astronova.de/Endzeit-oder-UEbergang.html

Opis książki w skrócie:
O co chodzi, gdy mówimy Era Wodnika? - Astrologicznie rzecz biorąc są to nadzwyczajne konstelacje, które tworzą zbiorową świadomość [świadomość typową dla zbiorowości w danym czasie]. Początek datowany jest bardzo różnie [chodzi nawet o setki lat różnicy]. W książce jest to naświetlone. Autor jest przedstawicielem poglądu, że aktualny cykl Urana z Plutonem odgrywa istotną rolę jako wyzwalacz [trigger] Ery Wodnika. Wychodząc od tematyki domów omawiane są aktualne pytania, które dotyczą kultury i cywilizacji ludzkiej w możliwej przyszłości wodnikowej, a każdorazowo pod wpływem Urana i / lub Plutona.
 

Zob.: https://www.astro.com/astrowiki/en/Astrological_Age

Fragment 1

Motywem podstawowym cyklu Urana i Plutona jest metamorfoza, ale bardzo niebezpieczna; jest ona śmiertelna, ale jednak prowadzi do nowego życia. Tylko zmiany, albo raczej “transformacje” czy “metamorfozy” posuwają ewolucję do przodu na jej ścieżce rozwojowej. Wybór jest tylko między metamorfozą i natychmiastowym końcem. To brzmi absurdalnie i wrogo wobec życia: wybór między śmiercią i zniszczeniem. Lecz przecież ludzkość, a właściwie cała ewolucja nie po raz pierwszy przechodzi tak niebezpieczną transformację.

[Metamorfoza to przemiana, przeobrażenie, zmiana postaci. Po metamorfozie rośliny i zwierzęta wyglądają inaczej, pojawiają się u nich nowe funkcje.]

Długość cykla Urana z Plutonem, z powodu mocno eliptycznej orbity, wynosi od 112 do 134 lat, średnio 126-127 lat. A zatem co 127 lat ludzkość przechodzi żmudną [ciężką, mozolną, uciążliwą] fazę transformacji. I jak dotąd ludzkość to przeżyła; rozwinęła się. A zatem, przy całej absurdalności, daje to podstawę do nadziei. Mimo tysięcy lęków - żyjemy. Mimo całego tego niszczenia - wzrastamy. Mimo wszystkich chaotycznych nieporządków, mimo wszystkich braków orientacji - jesteśmy w drodze.

A zatem chodzi mi o to, aby oszacować, jakie tematy i zmiany rozwojowe nadchodzą w następnych latach i dziesiątkach lat. Jednocześnie chcemy krytycznie zrozumieć “gdzie” my się teraz znajdujemy. Nie [z]rozumiemy przyszłość, gdy pozostajemy ślepi na teraźniejszość. A zatem najwięcej sensu ma interpretowanie przyszłości, gdy jest przyszłości badaniem. Przy tym będziemy się starać [próbować] o nic innego, jak o to, by wyprowadzić możliwą i prawdopodobną przyszłość najbliższych dziesiątków lat ze stanu aktualnego. Mam nadzieję, że zaczęcie od tego jest rozsądne. Tu więc interpretowanie rozbieżnej kwadratury Urana z Plutonem ma wyróżniającą się ważność.

A przy tym chodzi o już wspomnianą Erę Wodnika. To leży przed nami jako kolos następnych 2000 lat. Nie powinniśmy się zamierzać na sporządzenie prognozy na tak długi okres czasu. Jeżeli jednak, jak wierzę, Era Wodnika właśnie się zaczęła (a więc 1965, 1968, 2012-2015...), to nie będzie błędem zapytać się, co może oznaczać aktualny i ostry krok w tę epokę?

Nie ma horoskopu startowego Ery Wodnika. Przypuszczamy, że nowy [kolejny] start cyklu Urana i Plutona, tym razem 1965/66, otwiera Erę Wodnika. Przypuszczamy także, że “pierwszy kwadrans” cyklu Urana z Plutonem (do 2012-2015) umożliwił [pozwolił], żeby linie rozwojowe i wydarzenia stały się widoczne, bo, odpowiednio do nauki o cyklach, były one dotąd ukryte pod powierzchnią świadomości. I żeby na światło dzienne, po pierwszej kwadraturze, wyszły tematy, których zarodki są z czasu koniunkcji.

Nie wiemy, co nadejdzie. Możemy tylko przypuszczać. Wypowiadamy się tu teraz powściągliwie o cegiełkach [do budowy] teraźnieszości i przyszłości. Mimo tego nie chcemy zapomnieć, że “wielki obraz” pozwala na przypuszczenia co do wielkiego i znaczącego kroku dla rozwoju ludzkości. W związku z tym zajmiemy się następującymi horoskopami czy konstelacjami:

1. Ideowy horoskop Ery Wodnika, tj. Zodiakiem z Asc Wodnika, a czasem także  horoskopem Ery Ryb, tj. Zodiakiem z Asc Ryb. W ideowym horoskopie Ery Wodnika dom 1. odpowiada Wodnikowi, dom 2. Rybom, dom 3. Baranowi itd.

2. Koniunkcja Urana z Plutonem w znaku Panny. Start aktualnego cyklu Urana z Plutonem 1965/66, w układzie naturalnym z Asc Barana.

3. Rozbieżna kwadratura Urana i Plutona 2012 – 15, z Uranem w Baranie i Plutonem w Koziorożcu. Użycie analogii “astrologicznego alfabetu” umożliwia interpretowanie pól życiowych w takiej kolejności, jaka jest podana przez zasadę domów astrologicznych, a więc:
Uran – Wodnik – dom 11.
Pluton – Skorpion – dom 8.
itp.
[Uwaga BK: trzeba sobie jednak koniecznie zdawać sprawę z tego, że analogiczność to nie jest identyczność]

Dla poszczególnych obszarów bycia świata i człowieka astrologia stawia do dyspozycji Zodiak oraz porządek domów. Ten porządek wielokrotnie się potwierdzał. Także przy niniejszej próbie [opisu i wyjaśnienia] powinien być użyty jako kierujący rozpoznaniem.

Fragment 2

Uran czy Pluton?

Uran czy Pluton – jak to wygląda dla nowego cyklu od 1965? Jak to wygląda teraz, na końcu pierwszej kwadratury? Aby rozumieć to, co nadchodzi, proponuję skoncentrować się na tematach Plutona. On bowiem oznacza przymus. Na początku tematy te działają tak, jakby nie miały popuścić. Ale Uran odpowiada na tematy Plutona i to w sposób nieprzewidywalny oraz twórczy.
Plutoniczne zabarwienie ma zimna wojna oraz potencjał nuklernej groźby. Plutonowe są przymusy wielkich technologii, które wydają się prawie niemożliwe do opanowania, a których ryzyka związane są z takimi miejscami jak Seveso 1976 [ https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_w_Seveso ], Bhopal 1984[ https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_w_Bhopalu ], Czernobyl 1986 i Fukushima 2011. Plutonowe rysy mają też Granice Wzrostu 1972 [  https://pl.wikipedia.org/wiki/Granice_wzrostu_(raport_Klubu_Rzymskiego) ] a przede wszystkim torująca sobie drogę zmiana klimatu. To wszystko są tematy, które mają odniesienie do ram znaku Panny [w którym miał miejsce początek aktualnego cyklu Urana i Plutona]  [zob. opis mitu Ceres: https://astrologia.kaluski.net/planety.php?id=842 ]. Plutonowe są przymusy, które, po przedbiegach z przełomu XX i XXI wieku, konkretnie pokazały się od 2007 w rozwoju stanu światowego systemu finansowego. To ma jednak wiele do czynienia ze swoistością kreowania pieniędzy i z zasadami stóp procentowych, a więc jest prawdopodobnie raczej niezależne od autoryzacji Uranowo-Plutonowej, a więc jest od samego początku plutoniczne. Tym niemniej problemy spiętrzają się teraz,  właśnie podczas kwadratury Urana z Plutonem.

Plutoniczne jest przecież powszechne szpiegowanie obywateli, ubezwłasnowolnianie obywateli przez państwo, które reguluje wszystko od żłobka do emerytury. Patrząc powierzchownie można odnieść wrażenie, że państwo dba o profilaktykę i opiekę – samo państwo prawdopodobnie tak właśnie siebie postrzega. Lecz przy tej profilaktyce [trosce, ostrożności], która jednocześnie zawiera kontrolę, ludzie stają sie niewolni - nie są w stanie poradzić sobie z życiem i w ten sposób stają się podatni na manipulacje.

Trudnością tematów Plutona jest zawarty w nich przymus. W gruncie rzeczy nie ma od nich uchylania się, ani nie dadzą się przesunąć [opóźnić]. Do tego dochodzi to, że w tych tematach nie jest umożliwiany jasny przegląd całości. Gdy Pluton jest w grze, to rzeczy nie są takimi, jakimi je postrzegamy, albo jak nam się opowiada. Gospodarka pieniężna oraz szpiegowanie przez służby tajne są tego typowym przykładem. Gdy więc, jako obywatele, nie jesteśmy wystarczająco informowani, lecz wręcz rozmyślnie oszukiwani lub dezinformowani, to pozostajemy wśród obaw i spekulacji. [BK: np. o pewnych sprawach się nie mówi, bo to „tajemnica służbowa”, a gdy ktoś na ten temat zaczyna mówić, to wtedy się mówi, że to nie są poważne rozważania, lecz „teorie spiskowe”. W ten sposób powstaje strefa tematów tabu]. Przymusy i dezinformacje prowadzą do podwyższonego napięcia, które bardzo utrudnia, a nawet uniemożliwia niezależne i kreatywne reagowanie na wyzwania.

Tematy Plutona dają człowiekowi poczucie, że zbliża się do swego Przeznaczenia. To może być życiowe odczucie lemingów, które wprawdzie widzą, ale - przejęte instynktem stadnym – biegną w przepaść. „Tu się przecież nic nie da zrobić!” - tak mówi się jako obywatel wobec bezwstydności władz i wobec świadomości własnej niemocy.  Przypuszczam, że „odczucie lemingów” jest wynikiem woli politycznej.

Trzeba sobie jasno zdać sprawę z tego, że poki co tematy Plutona należą do teraźniejszości. Nie ma rozwoju bez Plutona. Lecz teraz światowy system finansowy znajduje się w trudnościach polegających na nadzwyczajnym zadłużeniu państw, anormalnych deficytach budżetów i częściowo nie spłacaniu rat. Niektóre próby prognoz dotyczących tych trudności są związane z cyklem Saturna i Plutona, którego [w chwili pisania] ostatnia część ósma przebiega właśnie od listopada. Cykl znajduje się w połowie zbieżnej, w której wzrastające zadłużenia oraz wzrastające podatki odgrywają niesławną rolę. Początek nowego cyklu 12.01.2020 pozwala mieć nadzieję na rozwiązanie problemów. Jednakże, wobec właściwej dla tego systemu dynamiki zadłużeń z powodu polityki procentowej, nie widzę jak to miałoby się dokonać, chyba że dokona się [od]cięcie zadłużeń albo zmiana systemu. W związku z tym, że cykl rozpoczyna się w Koziorożcu, może mieć miejsce rekonstrukcja systemu, surowa i nastawiona na oszczędzanie. Do pomyślenia jest też ustanowienie nowego systemu (ewentualnie zmiana systemu oprocentowania).

Mający miejsce ze strony służ tajnych monitoring [szpiegowanie] uważam za przynajmniej psychiczne niebezpieczeństwo, jeżeli nie polityczne. Bez zaufania do innych oraz do życia, człowiek nie może rozwijać ufności ani naturalnej akceptacji życia [ Lebensbejahung]. Szpiegowanie stwarza niedowierzanie, ponieważ zaufanie jest niszczone. Służby specjalne wyjaśniają, że chodzi o bezpieczeństwo, ze względu na zagrożenie terrorystyczne. Jak dotąd jednak nie dowiedziono, że nadzór zapobiega przed terrorem. Za to szpiegowanie korumpuje stosunki międzyludzkie.

[2013 Snowden publikował materiały dot. szpiegowania wszystkich i Niemcy krytykowali USA, lecz to przecież obłuda, bo już umowa z roku 1970 między służbami USA i Niemiec przewidywała współpracę w tym zakresie. Zob.:
https://www.dw.com/de/der-geheimdienstcoup-des-jahrhunderts/a-52350728
Datum 12.02.2020
Autorin/Autor Christopher Nehring
Spionage Der Geheimdienstcoup des Jahrhunderts]

Pluton często jest żelazną klamrą integracyjną, której uchwytu i nacisku nikt nie uniknie. Uran może nas podłączyć pod prąd, ale to nie jest specjalnie stabilizujące. Uran to principium kreatywne, oryginalne, przewrotne [w poprzek trendu]. Ludzkość dotychczas zgromadziła [usypała górę] wiele ciężarów, w tym zanieczyszczeń. Pluton czyni nas zdolnymi do trwania przy tym – słusznie czy nie. Cóż możemy twórczego i oryginalnego powiedzieć na taki imperatyw?

Twórczy potencjał człowieka leży w tym, co sobie wypracuje poznawczo, czego dokona artystycznie i nie na końcu trzeba wymienić relacje [związki] ku jakim zmierza. Tu, w obecnym cyklu Urana i Plutona, może leżeć potencjał, który oprze się plutonicznym przymusom lub uczyni możliwymi nieoczekiwane wyjścia i zmiany punktów widzenia. Cecha Panny obecnego cyklu Urana i Plutona, a więc cecha Merkurego [ew. Ceres], jest raczej naukowa niż artystyczna, ale z Uranem jak najbardziej kratywna.

Musimy jasno zdać sobie sprawę z tego, że pierwsza ćwiartka cyklu, a więc 1965 – 2015, od koniunkcji do końca rozbieżnej kwadratury, stanowi w przeważającym stopniu sytuację embrionalną, do pierwszego rozkwitu, do pierwszego uwidocznienia się tego, co zarodkowo zasiane [założone] i co w “czasie inkubacji” wzrasta mniej lub bardziej w w ukryciu. No i wzrastają nie tylko plutoniczne zarodki.

Plutoniczne wyzwania oraz uraniczne impulsy
(punkty 1-1, 2-2 itd są odpowiednikami)

Plutoniczne wyzwania

1. Światowy system finansowy
2. Szpiegowanie i kontrola
3. “Żelazna integracja” (przez ujednostkowienie [separację jednostek], alienację [wyobcowanie jednostek], sugerowanie niemocy)
4. Zależność od państwa socjalnego jako instancji kontrolnej
5. Paradoksalne obchodzenie się ze śmiercią. Z jednej strony rzeczywiste zagrożenia plutoniczne (potencjał nuklearny, wielkie technologie, terror itd), a z drugiej strony społeczne wypychanie śmierci [ze świadomości].

Ramy uranicznych impulsów, jakie są do pomyślenia

1. Likwidacja pieniędzy (grupy i giełdy wymiany, wymiana towarów i usług), likwidacja oprocentowania
2. Strategie abstynencji lub niespodzianki  (dostrzeganie możliwości wyboru w ramach komunikacji elektronicznej, poza nią lub na obrzeżach)
3. Wolność wyboru związku, wolność dla uszczęśliwiających związków. - Temat zdrowia i terapii jako dźwignia: uczenie się nowych form związków i nowej dbałości o związek, uczenie się kreatywnego zadowolenia.
4. Zdrowie jako efekt rezyliencji i zdolności do życia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezyliencja
5. Aktywne obchodzenie się z granicami życia (urodzenie, śmierć). -  Ćwiczenie w  ars moriendi, ars vivendi.

* * *

Nów w Rybach 23.02.2020 - Tylko gdy cuda uważamy za możliwe, możemy jakichś dokonywać. [Markus Jehle]
 

* * *

28.02.2020

Cykl Saturna z Plutonem wygląda teraz następująco:

1982 T Sa koniunkcja T Pl w Wadze
1993 T Sa kwadratura Pl z Wodnika do Skorpiona
2001 T Sa opozycja Pl z Bliźniąt do Strzelca
2009 T Sa kwadratura Pl z Wagi do Koziorożca
2020 T Sa koniunkcja Pl w Koziorożcu

Rok 2008 to upadek banku Lehman Brothers (Lehman Brothers Holdings Inc.). Miało to miejsce w czasie od opozycji do koniukcji, gdy gospodarka powinna była być prowadzona w sposób porządkujący, a nie ekspansywny. Przesada została skorygowana, tylko częściowo. Doprowadziło to do tego, że firmy zaczęły brać mniej kredytów. Niektórym odmówiono, a niektóre dostrzegły, że trzeba działać ostrożniej.

Obecnie występują liczne epidemie [tzn. regionalnie lub w obrębie państw], a zapowiada się że zostanie ogłoszona pandemia. WHO: jeżeli ktoś uważa, ze w jego kraju nie ma wirusa, to popełnia śmiertelny błąd. Problemem medycznym jest to, że są osoby zarażone z widocznymi i odczuwanymi symptomami oraz takie osoby zarażone, które czują się dobrze oraz nie mają widocznych symptomów, a zatem zarażają innych i nikt nie zauważa, kiedy to się stało. To spowodowało, że wirus się rozpowszechnił i nadal się rozpowszechnia w sposób niezauważalany. Około 20% zarażonych ludzi wymaga wsparcia oddechowego, czyli intensywnej opieki, a zatem znacznie więcej niż przy grypie czy zapaleniu pluc. Na dodatek istnieje bałagan terminologiczny. Epidemia i pandemia to pojęcia z języka potocznego lub języka prawnego poszczególnych państw. Kiedyś WHO stosowało 6 stopniowy system ostrzegawczy, ale to zostało zarzucone i dzisiaj jedynym oficjalnym terminem jest już ogłoszony 30.01.2020: PHEIC czyli Public Health Emergency of International Concern. Niestety nie ma tego hasła po polsku jedynie po angielsku i w kilku innych językach - zob.: https://en.wikipedia.org/wiki/Public_Health_Emergency_of_International_Concern Można się więc spodziewać, że poszczególne państwa będą ogłaszać różne stany w zależności od uznania. Tekst WHO: International Health Regulations. (pdf). Zob. : Article 12  Determination of a public health emergency of international concern
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246107/9789241580496-eng.pdf 
 

Wygląda na to, że w skali globalnej wirus działa jako game chenger. W ChRL nastąpiło załamanie produkcji. Być może poprawi się wiosną, a może latem. Firmy okrętowe informują, że nie przypływają statki z ChRL, jak dotąd, a więc wkrótce poczujemy brak niektórych towarów. Nie tylko bowiem w branży samochodwej i medycznej ChRL jest kluczowym kooperantem i dostawcą.

A zatem:
1. Mówi się, że wiele europejskich i amerykańskich firm średniej wielkości działających w ChRL zmierza do bankructwa.
2. Koncerny przetrwają kryzys. Wiadomo, że koncerny mają zasoby aby ekspandować w czasie prosperity oraz aby przetrwać nawet wielkie trudności.
3. Po przerwach produkcyjnych i konsumpcyjnych następuje wzrost popytu.
4. Wniosek 1: wzrost popytu zostanie zaspokojony najpierw głównie przez koncerny.
5. Wniosek 2: A zatem celem wszystkich firm powinno być przetrwanie kryzysu, aby móc zaspakajać popyt, gdy nastąpi ożywienie gospodarcze. Pytanie: w jakiej formie przetrwać? Jak zachować zdolność do wznowienia działalności?

W aktualnej sytuacji dochodzą do głosu przeciwnicy globalizmu i domagają się “skrócenia łańcuchów dostaw”, a to oznacza mniej powiązań globalnych, a więcej regionalnych. W efekcie może nastąpić integracja gospodarcza Europy i wzrost dochodów w Europie Wschodniej.

O ile w 2008 pojawił się mocny sygnał, że potrzebna jest (nadal nie zrealizowana) zmiana systemu finansowego, to teraz widać sygnał, że potrzebna jest zmiana w produkcji oraz w przepływach towarów na drodze od surowca do konsumenta.

A zatem nowy cykl Saturna i Plutona może oznaczać częściową regionalizację gospodarczą świata, w sensie zapewnienia samowystarczalności regionów. Na pewno nie oznacza to izolacji, ale pewną zwartość dającą większą odporność na zakłócenia. Międzykontynentalne just in time to na razie utopia. Powściągliwość wskazana mimo istniejących (AFTA, AFTA, TPP) i uzgadnianych (TTIP) stref wolnego handlu.

Można patrzeć na świat jak na zmaganie się graczy: kto silniejszy. Ale dla zdrowia psychicznego i rozwoju trzeba też patrzeć: kto dobry, a kto zły.

04.03.2020

W Polsce zarejestrowano oficjalnie pierwszego chorego na Covid-19 z powodu wirusa Sars-CoV-2. Na całym świecie krytykowano ChRL za opóźnione działania, a później za masowe działania. Krytykowane jest po prostu wszystko. Najlepszą opinię ma działanie w Korei Południowej, gdzie testowani są wszyscy chętni, na koszt państwa, wynik jest w ciągu 15 minut, pewność testów wynosi 99%. Jeżeli jakieś państwo chce zachować swą sprawność gospodarczą, to powinno działać niezwłocznie, a wtedy suma kosztów i cierpień będzie mniejsza.

05.03.2020

Horoskopy od czasu listopada 2019 mają powiązania z horoskopem ChRL i Włoch, SARS i Grypą Hiszańską. Takie analizy są przydatne dla astrologów. Osoba bez wykształcenia astrologicznego może po prostu przeczytać odpowiednie hasła Wikipedii oraz zastanowić się. Astrolodzy mogą przeczytać techniczny tekst z 02.03.2020, którego autorem jest C. Weiss.
 
Było i jest oczywiste, że tylko wielkie aspekty mogą zapowiadać dokonanie radykalnych zmian. W szczególności T Ur kw Pl oraz aktualne  konstelacje i początki cyklów.

Proponuję w tej sprawie przeczytać:
Przyczyny obecnego kryzysu finansowego i ekonomicznego. Pytania o perspektywy. - cz. 4. Wirus
https://www.swiatopoglad.kaluski.biz/kryzys.php?id=139

06.03.2020

Miał na niebie miejsce tranzyt Uran koniunkcja Prozerpina od 2. kwartału 2016 do 1. kwartału 2017 z echem na przełomie 2017 / 2018.

Teraz trwa T Pl kw T Pr.
Wstęp w 1. połowie 2019.
Główny przebieg 2020 - 2021
Echo pod koniec jesieni 2022

Prozerpina, jako władczyni Byka symbolizuje naturę. Uran i Pluton symbolizują zmiany dwojakiego rodzaju.

A zatem trzeba aktualne wydarzenia interpretować w ich świetle. Czy gospodarcze czy zdrowotne.


Kolejny proces, aż 800 letni, zawiera w sobie procesy pomniejsze. Chodzi o cykl Wielkich Koniunkcji Jowisza z Saturnem. Ostatnie 200 lat miały one miejsce w żywiole ziemskim, a w 1980 został zapoczątkowany szereg koniunkcji w żywiole powietrznym.

A zatem wydarzenia mające miejsce w ramach takich "konkretnych" tranzytów jak T Ur kon Pr  czy T Pl kw T Pr będą prowadzić do zmian, na skalę światową, w - ze względu na zmieniony żywioł - obszarze religii, światopoglądu, praw i państw. Aktualnie są one dodatkowo wzmacniane przez koniunkcje tranzytującego Jowisza i Saturna.

A zatem mamy dużą ilość czynników zmieniąjących (wzajemne tranzyty oraz cykle Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna, Plutona i Prozerpiny) oraz inny żywioł koniunkcji Jowisza z Saturnem. Akcja ma miejsce w innym niż dotąd żywiole.

Nic więc nas nie powinno zdziwić, ale nad wszystkim trzeba się dobrze zastanowić. Pamiętajmy bowiem, że, jak powiedział Viktor Frankl, nie mamy wpływu na wydarzenia, w tym sensie, że nie sterujemy wydarzeniami na świecie, ale możemy używać rozsądku, dokonywać wyborów i sterować swoją własną rekcją na nie.

07.03.2020W sprawie wielkich cykli jest już kilka haseł na Astrowiki oraz artykułów na stronach astrologów zajmujących się porównywniem historii z konstelacjami planet wolnych (tradycyjnych oraz na orbitach poza Saturnem) czy interpretowaniem historii w świetle konstelacji planet wolnych, a także zaćmień i ich cyklów Saros. To nie są wyłącznie nowe odkrycia. Niektóre były znane już Babilończykom. Jednak oni nie znali naszej historii i nowszych opracowań :) 

Jestem zdania, że w publikacjach należy podawać jak najwięcej źródeł i opracowań, aby koleżanki i koledzy astrolodzy mogli rozszerzać wiedzę i warsztat. Oraz aby czytelnicy zdawali sobie sprawę z tego, że nie chodzi tu o jakieś nowoczesne wynalazki wyłącznie współczesnych autorów. Jest to szerokie piśmiennictwo, mające tradycję od wieków i wzbogacone wyliczeniami współczesnych programów komputerowych. - Poniżej podaję przykład oraz kilka linków:

Przykład:
Super Koniunkcja: Uran - Neptun - Pluton. Cykl wynosi 4 500 lat
Ostatnio 578 do 576 pne.
Kto mniej więcej wtedy działał? Co zostało po tamtym czasie?
Starożytna Grecja ufundowała kulturę Europy, a gdzie indziej Budda, Konfucjusz, Zaratustra
To nadal działa.

Linki:

Astrological Interpretation of History
https://www.astro.com/astrowiki/en/Astrological_Interpretation_of_History

Astrological Cycles in History
by Palden Jenkins
History and the cycles of Uranus, Neptune and Pluto
http://cura.free.fr/xx/20palden.html

Astrologische Geschichtsbetrachtung
https://www.astro.com/astrowiki/de/Astrologische_Geschichtsbetrachtung

Große Konjunktion
https://www.astro.com/astrowiki/de/Gro%C3%9Fe_Konjunktion

Die letzten 1200 Jahre im Lichte der Grossen Konjunktionen
4. Oktober 2003
[im September 1998 hatte ich einige vorläufige Ergebnisse vorgetragen]
Rüdiger Plantiko
http://www.astrotexte.ch/sources/jupsat.html

Dreifache Grosse Konjunktionen
29. April 2009
Rüdiger Plantiko
http://ruediger-plantiko.blogspot.com/2009/04/dreifache-grosse-konjunktionen.html
 

* * *

09.03.2020

Jeżeli mamy potężne stellum planet wolnych w Koziorożcu, obecnie z Marsem, a wcześniej ze Słońcem, Merkurym i Ceres, to sprawy symbolizowane przez Koziorożca i Saturna nabrały fundamentalnego znaczenia oraz kolosalnej siły i dynamiki. Pozytywne cechy to reguły, powaga, wytrwałość i obejmowanie odpowiedzialności. Wszelkie aspekty innych planet do tego, co w Koziorożcu, mogą stanowić wyzwania, których potraktowanie lekkomyślne może się spotkać z potężną kontrreakcją.

Osobno znajdują się Uran i Neptun w półkwadracie. Ta konstelacja również może być aktywizowana aspektami innych planet, a jak wiemy, te dwie planety nie należą do stabilizujących.

A więc, czy należy wybrać drogę Koziorożca z jego potężną obsadą, czy Urana z Neptunem (rozchodzą się)?

Myślę, że to oczywiste, że trzeba unikać iluzji Neptuna i zabezpieczać się przed nagłymi zmianami jakie dla świata może oznaczać Uran w Byku (wartości, natura, stan posiadania). Pozytywne cechy Neptuna to empatia. Negatywna symbolika to oszustwa, błędne informacje oraz zarazy.

Pytanie: do których horoskopów Uran z Neptunem tworzą aspekty? Gdy to wiemy, to możemy się domyślać, kogo to dotyczy (dotknęło, zostało uruchomione).

Powyższe uwagi na podstawie:
China und die Coronavirus-Epidemie: Wenn Uranus den Saturn/Pluto-Zyklus aktiviert, kann man schwarze Schwäne sichten
Claude Weiss, 02.03.2020
http://www.astrologieheute.ch/index.aspx?mySite=Artikel&ArtNr=2523
 

Zobacz aktualizowany kilka razy post:
Przyczyny obecnego kryzysu finansowego i ekonomicznego. Pytania o perspektywy. - cz. 4. Wirus

https://www.swiatopoglad.kaluski.biz/kryzys.php?id=139

13.03.2020

Wyobraźmy sobie koszary w sobotę w czasie pokoju. Jacyś żołnierze wyszli na przepustkę, jacyś może bez przepustki. Co może się stać najgorszego? Ktoś się może upić, narozrabiać, a po powrocie dostać zakaz opuszczania koszar.

A teraz wyobraźmy sobie czas wojenny i jakiś oddział, gdzieś nocujący, obstawiony wartami. I powiedzmy, że jacyś żołnierze wyskoczyli bez pozwolenia rozejrzeć się, albo coś przydbać do jedzenia czy wypicia. I co się może stać? Ano przeciwnik może ich odstrzelić i mogą dostać zakaz opuszczania nieba (aby nie powodowali chaosu na Ziemi).

Taka właśnie jest różnica między zwykłymi czasami a czasem zarazy i kryzysu. I taka jest różnica w interpretowaniu horoskopów w różnych czasach.

Ostatnio publikowane posty zostały zaktualizowane, więc zachęcam do sprawdzenia. Natomiast niektóre nie zostały zaktualizowane, ale teraz dopiero widać, jak aktualne były od samego początku.


Zobacz: Prognozy na rok 2020. Część 4.
https://astrologia.kaluski.net/prognozy.php?id=1132

c.d.n.

na górę