ASTROLOGIA

prognozy długoterminowe

Zobacz też do działu PROGNOZY MIESIĘCZNE

Motto: Prognoza nie jest wskazaniem, co ktoś ma zrobić, ale na co trzeba zwrócić uwagę przy własnym(!) planowaniu i działaniu. Dopiero gdy ktoś nie ma pomysłu, co robić, to wtedy prognoza może być jakby paletą pomysłów czy typów działań, za jakie warto lub należy się zabrać aby wykorzystać szanse i przeciwdziałać trudnościom.

 

2020-03-14 Kałuski Bogusław
Prognozy na rok 2020. Część 6 - Horoskopy dalekosiężnych ingresów

Każdy system ma swoje elementy i zasady. Napiszę hasłowo kilka uwag astrologicznych jako rodzaj punktów, które warto uwzględniać w życiu codziennym w tych trudnych czasach. Uruchamiane są państwowe, społeczne i osobiste mechanizmy kryzysowe. To coś jakby punkty do sprawdzania, czy osobiście działa się prawidłowo.

Słońce
pozytywnie: świadomość, odwaga, zintegrowanie
negatywnie: egoizm, narcyzm
u dzieci i młodzieży: rdzeń człowieka ujawnia się powoli, wyraźniejszy jest w dopiero w dorastaniu

Trzeba pamiętać, że u dzieci i młodzieży dorośli w zasadzie muszą wspierać dojrzewające zdolności. Dzieci nie są w stanie zabierać głosu, a młodzież, mimo dobrego serca, jeszcze nie ma doświadczenia i rozsądku wynikającego z upływu lat. Trzeba więc używać odpowiednich sformułowań w rozmowach i sposobów w prowadzeniu. Czasem to będą sformułowania ostrożne a czasem wyjaśniające i decydujące. Za każdym razem godność ma być uszanowana. - Nie należy wybiegać przed dzieci dalej niż pół kroku. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.

Księżyc
pozytywnie: wyczucie i dbanie o bezpieczeństwo
negatywnie: lęki
u dzieci i młodzieży: ciało, dziedzictwo

Merkury
pozytywnie: myślenie, transfer wiedzy, komunikowanie się
negatywnie: cwaność, oszukiwanie
u dzieci i młodzieży: ruch, uczenie się, szkoła

Wenus
pozytywnie: harmonia, kompromisy, partnerstwo, kontakty społeczne
negatywnie: udawana układność, estetyka w sytuacjach w których to nie jest istotne
u dzieci i młodzieży: także jedzenie jest formą życia rodzinnego czy społecznego


Mars
pozytywnie: działanie z wyczuciem, przebijanie się
negatywnie: działanie bez głowy
u dzieci i młodzieży: zdobywanie przestrzeni

Ceres
pozytywnie: zadbanie o codzienność, o tzw. życie, BHP
negatywnie: patrzenie na drzewo i tracenie z oczu lasu
u dzieci i młodzieży: rytm dnia, tygodnia

Jowisz
pozytywnie: rozwój, rozmach, prawa
negatywnie: nadmierność, przesada, ekstrawagancja
u dzieci i młodzieży: edukacja z perspektywą

Saturn
pozytywnie: wyczucie czasu, ustalanie granic, dojrzałość, Reguły, odpowiedzialność
negatywnie: opóźnianie, blokady, przebrzmiałe sprawy, infantylność “dorosłych”
u dzieci i młodzieży: rozwój szkieletu życiowego

Uran
pozytywnie: wynalazczość, wolność
negatywnie: swawola, wyskok, poza standardami i poziomami
u dzieci i młodzieży: spontaniczne eksperymenty życiowe

Neptun
pozytywnie: odczuwanie całości
negatywnie: życie w mgiełce iluzji
u dzieci i młodzieży: identyfikowanie się z całością

Pluton
pozytywnie: władza nad działaniem
negatywnie: przymus
u dzieci i młodzieży: płynięcie w nurcie dorosłych

Prozerpina
pozytywnie: realizm własny, wartości
negatywnie: chciwość, sztywność
u dzieci i młodzieży: kształtowanie systemu wartości, czym skorupka za młodu nasiąknie


Niech ktoś nie sądzi, że któryś z tych punktów go nie dotyczy.

21.03.2020 

Podstawowa konstelacja w Koziorożcu składa się z Jowisza, Saturna,  Plutona i Węzła Księżycowego. O ile Słońce opisywało istotę tej konstelacji, a szybkie planety inne jej cechy, to planety wolne opisują cechy, które dynamicznie będą dotyczyć długiego okresu czasu. Jowisz to wzrost - nie tylko zbóż, ale i chwastów, także w sensie ideowym i prawnym. Saturn to koncentracja i strukturalizacja – nie tylko zwieranie szeregów, ale także pozbywanie się tego, co ktoś (kto decyduje) uważa za złom, także w sensie organizacji świata. Pluton to transformacja i regeneracja, także w sensie procesów masowych, a więc bez pytania jednostek o zgodę.

Pomyślmy o Nilu. System kanałów umożliwiał wprowadzenie wzbierających wód na przygotowane pola.
 

Współczesna sytuacja przypomina wzbieranie wód na rzece, na której nie ma kanałów nawadniających, a naturalne tereny zalewowe zostały “zagospodarowane” przez przedsiębiorczych ludzi, po udostępnieniu ich przez władze ślepe na sprawy natury. Ta rzeka przepływa przez wielkie miasto. - Komuś się to może nie podobać, ale czy może się temu przeciwstawić teraz? - Czasem tv pokazywała, jak na zalanych terenach płyną zwierzęta czy ludzie. Można tylko płynąć.

Jeszcze trudniejszym obrazem jest lawina. Śniegowa, błotna, kamienna.

Zdradzone idee oraz interesy prowadzone po trupach zwierząt i ludzi dają w końcu takie owoce.

Ale nie załamujmy rąk. Płyńmy. Dbajmy o siebie i swoje rodziny. Jesteśmy ludźmi.
 

27.03.2020

Cała ta sytuacja wymaga opisów na różne sposoby, aby przyswoić to sobie umysłowo i być w stanie stosować w praktyce.
Każde stellum to zwielokrotnienie sił, a więc działanie człowieka nie pojedynczego lecz brygady pracowników czy oddziału żołnierzy. Działanie to może być mądrze skoordynowane celowo lub chaotyczne.

Obecność w tej konstelacji Saturna powoduje, że on wzmacnia ją, a ona jego. Czynnik czasu oraz solidności nabiera kardynalnego znaczenia. Z tego względu wszystko powinno być przewidująco przemyślane i wykonane odpowiednio wcześniej oraz z zapasem na przeciążenia. Wobec wielu elementów gry, trzeba się liczyć z zakłóceniami, ale że tym razem to nie jest wycieczka autostopem, więc konsekwencje mogą być życiowo groźne, a przynajmniej bardzo uciążliwe. Spaźniających się i opornych mogą czekać blokady, straty, przymusy i kary.

Jowisz podobnie: i wzmacnia całą konstelację i sam jest przez nią wzmacniany. Jowisz już sam z siebie skłonny jest do przesady i ekstrawagancji, więc trzeba bardzo uważać, aby z głupoty nie szarżować na nieznanych terenach. A że Jowisz symbolizuje także sprawy światopoglądowe i prawne, to może dochodzić do przerostów systemu praw oraz do nowych lekcji religijnych.

Pluton często działa w ukryciu i ujawnia się po skumulowaniu energii. Tym razem, przez towarzystwo Jowisza i Saturna, jego działanie jest dużo bardziej jawne. Tak jak to bywa u dyktatorów, którzy przestają dbać o fasadę demokracji.

Włączenie osi Węzłów Księżycowych informuje, że można się spodziewać wydarzeń losowych czy splotu okoliczności, w których przekraczana jest jakaś masa krytyczna i wyhamowanie nie jest możliwe.

Stellum ma charakterystykę Marsa, a więc ma naturalną skłonność do działania. To stellum robi kwadraturę do Prozerpina – a więc Pluton ją robi oraz każda inna planeta osobno, ale patrząc w dużych perspektywach, jest to konstalacja składająca się teraz z wolniejszej Prozerpiny,  kwadraturowanej przez trochę szybsze, aktywne i potężne stellum. Ono stawia pod znakiem zapytania naturę rzeczy i ich wartość. - Względnie dotąd ustabilizowany, żywy system wartości każdego człowieka, społeczeństwa i państwa ulega koniecznej dziejowo korekcie.

W czasach PRL sterowanej przez sowietów, propagowano powieść "O człowieku, który się kulom nie kłaniał". Kreowano w niej na bohatera niejakiego gen. Świerczewskiego, który nie był kuloodporny, lecz po prostu ulegał wpływom Neptuna i po pijanemu nie był w stanie zwracać uwagi, skąd strzelają. -  Takich bohaterów nam nie trzeba.

Czasy są kryzysowe, więc statystycznie przeważają nieharmonijne interpretacje, ale osobiście trzeba nie tylko liczyć na szczęście, lecz także solidnie starać się. Trzeba nie tylko “zwrócić uwagę” na sprawy, co do których można się spodziewać, że zachowają swą wartość także w przyszłości, ale także na nich “skoncentrować działania”. Reszta jest tylko resztą.

Oczywistym jest to, że nie należy składać się w ofierze na ołtarzu historii, ani służyć jako mięso armatnie, siła robocza czy eksperyment społeczny. Jak to kiedyś powiedział kard. Wyszyński, nie da się uratować świata bez uratowania Polski. Ratując siebie samego i swoje rodziny zwiększamy szansę na poprawę świata.

Wobec utworzenia się tej potężnej konstelacji planet wolnych istnieje dziejowa okazja oraz konieczność zmiany świadomości. Kto tego nie zrobi, będzie wkrótce niemodny, zacofany czy poza nurtem rozwoju. A jak ktoś się uwstecznia, to przeniesie to także na swoje dzieci.

Ludzie myślący wybiegają myślą w przyszłość i solidarność (międzyludzka oraz z naturą) jest dla nich oczywistością. Inni będę się tego musieli(!) uczyć pracując jako kooperacyjne trybiki systemu gospodarczo-politycznego przez następnych dziesiątki lat. - Czy nie lepiej zrobić to, tj. zmądrzeć dobrowolnie, na ochotnika?02.04.2020

Nie jestem zwolennikiem utożsamiania planet, znaków i domów. Owszem istnieje między nimi powinowactwo, ale nie ma zamienności. Planety to energie. Znaki to dziedziny w skali kosmicznej. Domy, to dziedziny życia w skali powiedzmy ludzkiej.

Oznacza to, że interpretacje horoskopów powinny być nieco odmienne, w zależności od skali, w jakiej coś jest rozważane.

W skali kosmicznej warto rozważać horoskopy w układzie archetypowym, tj. z Asc Barana i wtedy to powinowactwo jest większe.

Gdy jednak rozważamy horoskopy konkretnych wydarzeń, to mają one zindywidualizowane Ascendenty i wynikający z tego układ domów.

Raz więc wychodzimy od ogółu: horoskopy archetypowe z Asc Barana, a raz wychodzimy od szczegółu: horoskopy wydarzeń.
 
Gdy teraz obserwujemy życie, to gołym okiem widzimy, że pewne obszary mają zmodyfikowaną formę. Nie jest jasne, jak długo ta zmodyfikowana forma będzie trwać w codzieności - wiemy to tylko matematycznie. Nie jest też jasne, co zostanie jako nowa hierarchia wartości, zestaw principiów, żelanych reguł i obyczajów na kolejne lata (cykle).

Popatrzmy najpierw na sytuacje archetypowe, przez konstelacje planet wolnych:


Powyżej: 2019 12 03 planety wolne T Jo ingres Koziorożca


Powyżej: 2020 03 22 planety wolne T Sa ingres Wodnika


Powyżej: 2020 05 02 planety wolne T oś WK R ingres Bliźniąt i Strzelca
 

Powyżej: 2020 12 19 planety wolne T Jo ingres Wodnika

Spójrzmy najogólniej na aktualną sytuację:

Dom 1. i znak Barana. - Nie można już zachowywać się kawalersko, wyskokowo, lecz jest nakaz “po żołniersku”.

Dom 2. i Byk. – Zasoby własne, w tym talenty, muszą być podprządkowane istotnym potrzebom i mogą być przymusowo wykorzystywane czy wręcz rekwirowane na rzecz potrzeb wspólnych. Ich wartość może zostać zmieniona z powodu procesów wspólnych.

Dom 3. i Bliźnięta. – Informacje oraz spotkania nie mogą przebiegać w sposób swobodny, lecz tylko w sposób uporządkowany i reglamentowany, sensowny, ustalony prawem. Perspektywy edukacyjne są kontrowane przez restrykcje sytuacyjne. Zajęcia online dla tych, co mają sprzęt i są włączeni do infrastruktury, reszta otrzymuje zadania domowe.

Dom 4. i Rak.  – Bezpieczeństwo jest nakazem chwili, a świat został ograniczony do domu. Chyba, że będzie inne polecenie.

Dom 5. i Lew. – Życie artystyczne, życie dzieci, kreatywność zostały wyłączone z przestrzeni publicznej. Scena przeniesiona została do Internetu.

Dom 6. i Panna. – Praca i codzienność są reglamentowane, zdrowe życie i higiena stały się sposobem [prze]życia, medycyna stała się ratunkiem dla chorych i niebezpieczeństwem dla personelu.

Dom 7. i Waga. – Partnerstwa już nie są tylko przyjemnościowe, lecz partenerzy stali się aliantami we wspólnej walce o przeżycie

Dom 8. i Skorpion. – Przetrwanie wspólnot ma tak wysoki priorytet, że wszystko może zostać w tym celu zostać przetransformowane (cel uświęca środki).

Dom 9. i Strzelec. – Prawo i religia służą teraz nie jednostce lecz wspólnocie i władzy.

Dom 10. i Koziorożec. – Trwają struktury zbyt mocne oraz tworzone są struktury nowe, na nowe czasy. Struktury są tworzone z uwzględnieniem takich przeciążeń jak: katastrofa, stan wyjątkowy czy wojenny, reżim.

Dom 11. i Wodnik. – Bezinteresowne przyjaźnie i zwykłe wolności stały się luksusem.

Dom 12. i Ryby. - Całość stała się nieprzejrzysta i nieuchwytna. Wszędzie może być niebezpieczeństwo. Azyl stał się pojęciem duchowym.

Gdy zaś wyliczymy jakiś konkretny horoskop, na miejsce i godzinę, to jego rdzeniem jest Słońce. Każdorazowo inny Asc. umieści stellum w innym domu, a wtedy stellum narzuci swój styl tak utworzonym domom. To oznacza, że - oprócz wspólnego klimatu - u poszczególnych osób, firm, instytucji czy państw, niezwykle silnym zmianym mogą podlegać zupełnie różne dziedziny życia.

14.05.2020

Covid-19 okaże się nie tylko wrzodem, który wyszedł na wierzch i wskazuje na potrzebę leczenia czy wzmocnienia organizmu, ale - ze względu na pandemiczną naturę - pokazuje tę potrzebę wszędzie, na całym świecie. Pojęcie „wirus” używane jest pierwotnie w medycynie, a następnie zostało przejęte w informatyce. Zarówno medycyna jak i informatyka formułują jasne zasady, jak bronić się przed wirusem. Trzeba mieć (własny) program i go stosować, a także aktualizować. Jednak nie wszystkie programy można kupić – o swój organizm trzeba zadbać osobiście – o jedzenie, o wysiłek fizyczny, o tzw. styl życia. A nie tylko organizm jest nasz własny. - Gdy dochodzi do pandemii, to słabość ujawniana jest na całym świecie. Cały system ma mnóstwo słabych miejsc, więc musi zostać poprawiony, bo przecież wszyscy chcą mieć lepiej (każdy wg. własnego widzenia) i nikt nie chce totalnego upadku. Jest więc tylko kwestią czasu, aż nastąpi zmiana. Kto ją wprowadza, ten osiągnie najwięcej korzyści. Cena może być wysoka, a przy tak dużym systemie może to potrwać lata, aż utrwali się nowa forma. - Dlatego omawiane są konstelacje planet wolnych, społecznych i pokoleniowych aby umysłowo wyrobić sobie perspektywy.

Rok 2020 i nawiązanie do roku 1892, w którym miała miejsce koniunkcja Neptuna z Plutonem


Koniunkcja Neptuna z Plutonem miała miejsce 26.04.1892 o godz. 21:46:34 czasu światowego. Jej działanie rozciąga się do końca XXIV w.

Aktualnie, w progresjach sekundarnych tej konunkcji, P Ma R zbliża się do kwadratury z nowiem tego horoskopu. Aby rozumieć wagę tej konstelacji, trzeba  wiedzieć, że poprzednim razem wydarzyła się 1 WŚw oraz grypa hiszpanka.

W języku niemieckim ta koniunkcja z  1892 nazywana jest  Menschheitshoroskop [horoskop ludzkości]. Dla tych astrologów, którzy jeszcze nie znają lub nie zaakceptowali Prozerpiny jako władczyni Byka, mógł to być najdłuższy cykl stosowanej przez nas astrologii.

Powyżej horoskop w układzie naturalnym, T Ne kon T Pl 26.04.1892 o godz. 21:46:34 czasu światowego

Źródło:
Claude Weiss, Die Coronavirus-Pandemie, Mars, Uranus und das Menschheitshoroskop, Astrologie Heute Nr. 204, April 2020
http://www.astrologieheute.com/Artikel/ArtNr/2533 

Inny art. o tym horoskopie omawia relokacje: Claude Weiss, Ein neuer Blick auf das "Menschheitshoroskop", 12. Februar 2013
http://www.astrologieheute.com/Artikel/ArtNr/1544
Tu dodatkowe wykresy: https://www.astrologisch.eu/t945f6-Das-Menschheitshoroskop.html
Olaf Staudt, Die Corona-Krise im Spiegel des Menschheitshoroskops: https://www.planetenbilder.com/

Interesujący jest także wywiad-rozmowa jaka prowadzą C. Weiss (CH) oraz Raymond Merriman (USA) nt. rynków, giełd i możliwości załamania. - Tam wykresy giełd.
Claude Weiss, Einschätzungen zu Börsen und Märkten und einem möglichen Crash, Interview vom 11. Januar 2020 mit Raymond Merriman. - In Astrologie Heute Nr. 203 (Feb./März 2020) wurde das folgende Interview abgedruckt, welches Claude Weiss im Januar 2020 anlässlich des Kongresses zur Saturn/Pluto-Konjunktion in Zürich mit dem amerikanischen Finanzastrologen Raymond Merriman geführt hatte. Dabei ging es um die aktuelle Lage der Märkte und Börsen sowie die Möglichkeit eines Börsencrashs.
http://www.astrologieheute.com/Artikel/ArtNr/2543
 


c.d.n.

Zobacz: Prognozy na rok 2020. Część 5.
https://astrologia.kaluski.net/prognozy.php?id=1133

Zob. też stale aktualizowany artykuł:
Zob.:
https://www.swiatopoglad.kaluski.biz/kryzys.php?id=140
Przyczyny obecnego kryzysu finansowego i ekonomicznego. Pytania o perspektywy. - Część 5. - Właśnie o perspektywach
 

Rysunki horoskopów pochodzą z programu Bogdana Krusińskiego - zob.  program astrologiczny URANIA  http://www.astrologia.pl/urania.html

na górę