ASTROLOGIA

Przykłady stosowania pojęcia wstęga i wstęga refleksu

Przykład 1.

„Tworzymy przekonania i wierzenia w odniesieniu do świata i życia. Tu zaczyna się wstęga refleksu, ponieważ nasze przeświadczenia aktualne wpływają na to, jakie informacje wybierzemy następnym razem.” - Cytat za Liane Probst, Über die Relativität der Wirklichkeit. Paracelsus Magazin: Ausgabe 4/2010. - L. Probst pisze o „modelu świata” polskiego psychologa i lingwisty Alfreda Korzybskiego
Zob.:
https://www.paracelsus.de/magazin/ausgabe/201004/ueber-die-relativitaet-der-wirklichkeit


Zobacz też:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Korzybski
mankind as a time-binding class of life
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Korzybski 


Przykład 2.

[...]
Wracając do rozważań na temat czasu – niezależnie czy mamy do czynienia z działaniami on-line czy off-line, podmiot zawsze funkcjonuje w czasie. Organizm o podłożu np. biologicznym współpracuje na zasadzie nieskończonej wstęgi moebiusa. Stanowisko Clarka opiera się w tym wypadku na ciągłej i nieprzemijającej, obustronnej przyczynowości (z ang. Continuous Reciprocal Causation, w skrócie CRC).

Wymieniony model zakłada możliwość działania „w przód i tył”, współdziałając symultanicznie między mózgiem, ciałem i otoczeniem. Chodzi tutaj o wytworzenie sieci zależności, powiązań, semantycznych treści itp. w toku funkcjonowania między trzema czynnikami. Bez takiego spojrzenia – zdaniem Clarka – większość systemów czasu rzeczywistego w nie byłaby w stanie działań w skoordynowany sposób. Układ o jakiejkolwiek budowie staje się dynamiczny (za van Gelderem) wtw jeśli w obliczu postawionych zadań uwzględnia m.in.: właśnie kategorię czasu.

Jest to ważne kryterium poprawnościowe. Istotnym pojęciem w całej koncepcji ‘ucieleśnienia’ jest tzw. sprzężenie zwrotne (feedback). Jako że jest to koncepcja o charakterze sprzężenia strukturalnego informacji przetwarzanych. Owe sprzężenie (reakcja na dany bodziec wraz z modelem wyprzedzenia, coś na wzór refleksu) widoczne jest w koncepcji emulatorów rozważanych w badaniach z Rickiem Grushem. Jest to budowanie pewnych modeli adekwatnych do danego środowiska i innych warunków poznawczych (np. wymienione prace z zakresu robotyki Rodneya Brooksa).

Cytat za:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andy_Clark

Zob. też:

https://de.wikipedia.org/wiki/Andy_Clark_(Philosoph)
https://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Clark

https://en.wikipedia.org/wiki/Hilary_Putnam

https://de.wikipedia.org/wiki/Erweiterter_Geist


Przykład 3.

Cytat za:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zirkelbezug

Ein Zirkelbezug liegt vor, wenn in einer Reihe von Verweisen, Referenzierungen oder Bezugnahmen ein weiter hinten liegendes Objekt wieder auf ein vorheriges verweist, so dass eine geschlossene Schleife entsteht. Generell führen solche zirkulären Abhängigkeiten oft zu Dilemmata, die in der Informatik auch als Deadlocks (zu englisch: Verklemmungen) bezeichnet werden.

Powyżej: Circular_Reference_Zirkelbezug in einem Graphen.png

Powyżej: Graph mit einer Schlinge.png

Przykład 4.

https://de.wikipedia.org/wiki/Systemische_Organisationsberatung

Systemische Organisationsberatung ist ein Konzept, das vor allem von Unternehmensberatern angewandt wird. Eine der historischen Wurzeln ist die Familientherapie und der Versuch, diese auf komplexere, größere, soziale Systeme zu übertragen. Die Systemtheorie wird als theoretisches Reflexionsrepertoire während des Beratungsprozesses verstanden.
Die systemische Organisationsberatung geht davon aus, dass sich komplexe Probleme nicht lösen lassen, wenn man die Aufmerksamkeit lediglich auf ein Element richtet

[w powyższym akapicie na Wikipedii jest więcej linków]


Inne przydatne hasła zobacz:

Wstęga Mobiusa:
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6biusband

https://de.wikipedia.org/wiki/Erweiterter_Geist
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Extended_Mind
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naturalizm_biologiczny

 

* * *

Powyższe publikacje są powiązane z:

Droga do wolności wiedzie przez prognozę
https://astrologia.kaluski.net/planety.php?id=1126

Zbiór publikacji astrologicznych na temat, jak zdeterminowany jest człowiek. Artykuły filozoficzne dotyczące astrologii
https://astrologia.kaluski.net/planety.php?id=1127

Uwagi o pojęciach wolności i przyszłości, komunikacji i świadomości
https://www.swiatopoglad.kaluski.biz/filozofia.php?id=138