home
aktualności
horoskopy
kontakt
faq
 
prognozy długoterminowe
prognozy miesięczne
wydarzenia komentarze
portrety
 
teorie astro
refleksje
grafiki
zegar
 
lista artykułów
linki
księga gości

 

 Wydarzenia

Artykuły astrologiczne opisujące horoskopy ważnych wydarzeń

Aktualne motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

 

2016-06-22 Gronert Jarosław
Wielka Brytania w Unii Europejskiej

1 stycznia 1973 roku do Unii Europejskiej przystąpiła Wielka Brytania, Irlandia oraz Dania. W kosmogramie obliczonym na godzinę 00:00 w Londynie dostrzeżemy szereg istotnych i głównie nieharmonijnych aspektów planet tranzytujących do natalnych. Wiele wyjaśnią też położenia progresywnych ciał niebieskich, a głównie ich powiązania nieharmonijne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej horoskop przystąpienia Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej obliczony na Londyn

Progresywne Słońce w Wodniku uściśla teraz aspekt półkwadratury do własnego położenia natalnego i zarazem tworzy półtorakwadraturę do Medium Coeli. Zatem różne autorytety w odmienny sposób chcą prowadzić politykę brytyjsko-unijną. A co na to lud? Otóż wiosną i na początku lata 2016 roku ciekawie wygląda relacja progresywnego Księżyca z progresywnym Marsem. W kosmogramie natalnym te dwa ciała niebieskie są w ścisłej koniunkcji w 1° Strzelca w sektorze drugim. Wskazują na bardzo emocjonalne i impulsywne podejście społeczeństwa do prawa własności, swoich dóbr oraz efektów ekonomicznych brytyjskiego uczestnictwa w UE. Obecnie Mars progresywny jest w 1° znaku Koziorożca, a progresywny Księżyc w kwietniu bieżącego roku wstąpił do znaku Raka. Czytelnie wyjaśnia to ekspresyjne, dynamicznie wyrażane emocje powściągliwych i chłodnych z natury Brytyjczyków, szykujących się do referendum 23 czerwca 2016 roku. Nasilające się turbulencje nastrojów przyczyniają się zarazem do rozbudzenia elementarnego instynktu samozachowawczego. W kolejnych letnich miesiącach progresywny Księżyc znajdzie się w kwadraturze do natalnego Plutona, co zintensyfikuje społeczne rozwarstwienie, które zaistnieje z racji kontrastowych decyzji podjętych przez głosujących.

W roku 2016, jakże ważnym, bo referendalnym – tranzytujący Uran w Baranie znajduje się w opozycji do swego natalnego położenia, a tranzytujący Saturn w trakcie swojego drugiego cyklu, jest w Strzelcu, w opozycji do umiejscowienia natalnego w kosmogramie przystąpienia Brytyjczyków do UE. Wskazuje to naturalną dla każdego bytu liczącego sobie 42-44 lata konieczność restrukturyzacji wszystkiego, co nie może być w dotychczasowej formie kontynuowane. Opozycja Uranów między sektorem pierwszym a siódmym nakazuje ponownie zdefiniować wartość niezależności w odniesieniu do korzyści ze współistnienia. Konieczna stanie się więc renegocjacja umów i kontraktów. A opozycja Saturnów między sektorem dziewiątym a trzecim zmusza do zmiany optyki w patrzeniu na „bliską i daleką zagranicę”.

Co ciekawe, renegocjacja porozumień zawartych z Unią Europejską musi nastąpić bez względu na to, czy Brytyjczycy opuszczą Unię, czy w niej pozostaną. „Jeżeli stanie się brexit”, to sformułowanie i wdrożenie nowych uzgodnień z krajami unijnymi potrwa nawet kilka lat. Podobnie jak i zmiana dawnych ustaleń na inne, w przypadku pozostania wyspiarzy w UE. Wynik referendum nie powstrzyma zmian wskazywanych przez tranzyty i progresje, choć oczywiście wpłynie na skalę i głębokość przekształceń.

Trzeba też uwzględnić, że w tym samym roku zamyka się również drugi cykl Saturna liczony od podpisania Traktatów Rzymskich (25.03.1957) będących pra-projektem dzisiejszej UE oraz od ich wejścia w życie 01.01.1958 roku. A w trzecim cyklu Saturna konieczne jest wszak odnalezienie innego sensu  funkcjonowania, niż ten dotychczasowy. W kosmogramie z 01 stycznia 1958 roku najważniejsze jest obecnie kilkuletnie złączenie progresywnego Słońca w Rybach z tranzytującym Neptunem. W latach 2014-2017 wystąpi siedem progresywno-tranzytowych koniunkcji solarno-neptunowych. Dodatkowo progresywne Słońce tworzy teraz kwinkunks do natalnego Urana w Lwie. Formuje się więc teraz specyficzna, chwilowa (tzn. 1-3 roczna) konstrukcja YOD (Palec Boży) złożona ze Słońca natalnego w Koziorożcu, progresywnego Słońca w Rybach (w koniunkcji z bieżącym Neptunem) i natalnego Urana w Lwie. Wymienione powiązania natalno-progresywno-tranzytowe odzwierciedlają perypetie-dylematy trapiące coraz bardziej wiotkie choć barwnie przybrane koncepcje tworzące Unię Europejską. Główne z nich brzmią: czy słabnąc należy się łączyć, czy oddzielać; kiedy ratować się jest lepiej indywidualnie, a kiedy wspólnie?

Saturn tranzytujący przez znak Strzelca znajduje się w 2016 roku w sektorze trzecim kosmogramu przystąpienia Wielkiej Brytanii do UE, i w pierwszej części wiosny był tam gdzie jest natalna Wenus. Ponownie się znajdzie tam jesienią bieżącego roku. Reguluje to ilość kontaktów z innymi nacjami. Zmniejsza ich ilość, wzmacnia ich selekcję, zwiększa bezpieczeństwo, podnosi jakość relacji.

Ze szczególną uwagą należy oceniać przebieg Plutona w znaku Koziorożca – znaku pełniącym rolę główną w kosmogramie kulturowym Wielkiej Brytanii, będącej niegdyś terytorialnie największym imperium w dziejach świata. Kraju, który od czasów Wilhelma Zdobywcy (koronacja 25 grudnia 1066 roku) zachował imponującą ciągłość, solidność oraz skuteczność państwowych struktur. Tranzytujący Władca Podziemi znajduje się od kilku lat w sektorze czwartym kosmogramu brytyjskiego uczestnictwa w UE i jest teraz w pobliżu natalnego Jowisza. Trzykrotne z nim złączenia wystąpią w roku 2017. Towarzyszą temu kwinkunksy tranzytującego Plutona do władającego sektorem czwartym Saturna, znajdującego się w Bliźniętach w sektorze dziewiątym. Gruntownie zrewidowane zostaną zatem idee „mieszkania w wielkim wspólnym europejskim domu”. Poważnie zmieni się polityka Wielkiej Brytanii w stosunku do UE, jak i brytyjskie relacje z resztą świata. Zwiększy się czujność a nawet nieufność wobec związków z zagranicą. Dlatego inaczej niż dotąd trzeba będzie zdefiniować ich formę, rodzaj, potrzebę i płynące z nich oczekiwania.

Dostrzeżemy to chociażby w kosmogramach przystąpienia Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, relokowanych na Berlin, Warszawę, Waszyngton. W kosmogramie relokowanym na stolicę Niemiec tranzytujący Pluton jest w kwadraturach do osi Asc-Desc. Wymusi więc całkowite przeobrażenie relacji między Londynem a Berlinem. W relokowanym kosmogramie warszawskim, na Descendencie jest tranzytujący Uran. Podstawą kontaktów stanie się zatem obopólnie akceptowana lub odrzucona unikalna koncepcja swobody wyboru stopnia współistnienia oraz stosunku autonomii do współzależności. W Waszyngtonie do relokowanego MC zbliża się tranzytujący Uran. Ale to głównie następny prezydent USA będzie musiał w 2017 roku sygnować nowy sposób funkcjonowania z Wielką Brytanią, piątą siłą militarną (ponoć ponad 200 głowic atomowych) w świecie i piątym odbiorcą amerykańskiego eksportu. Wielką Brytanią jawiącą się w Białym Domu jako kraj reformujący swoje związki z UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej horoskop United Kingdom obliczony na Londyn 01.01.1801

A jakie są kosmiczne wskazania w kosmogramie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii obliczonym dla godziny 00:00, 01 stycznia 1801 roku? Układ natalnych osi i sektorów kosmogramu jest taki sam jak w mandali przystąpienia Brytyjczyków do UE 01 stycznia 1973 roku. Tranzytujące ciała niebieskie są więc w tych samych sektorach, ale aspektują inne planety natalne obu kosmogramów.

Jednak zauważymy, że oba radixowe Słońca doświadczyły kilka lat temu serii tranzytowych aspektów Plutona i Urana. Były to trzykrotne koniunkcje Plutona w roku 2013 i trzykrotne kwadratury Urana w latach 2013-2014. Natomiast pięciokrotne kwadratury Plutona miały miejsce do osi Asc-Desc w latach 2012-2013 i w tym samym czasie, tyle samo-krotne koniunkcje tej planety z Immum Coeli. Uranowo-plutonowe tranzyty umniejszyły poczucie bezpieczeństwa Brytyjczyków, ale zarazem wymusiły poczynania, by to bezpieczeństwo przywrócić. A zaczęło się od pięciokrotnych kwadratur Plutona do Ascendentu, w latach 2011-2012, czego wyrazem były m.in. zamieszki w Londynie latem 2011 roku.

Obecnie uwagę zwracają przede wszystkim echa kwadratur tranzytującego przez sektor siódmy Urana, do natalnego Księżyca kosmogramu United Kingdom, położonego w 19°26´ znaku Raka w sektorze dziesiątym. Dwie miały miejsce zeszłego roku, a ostatnia wiosną 2016 roku. W zaskakujący sposób ponownie zakłóciło to brytyjskie poczucie bezpieczeństwa i zradykalizowało związane z tym opinie i nastroje. Albowiem to lokalizacja Księżyca w mandalach astro-geopolitycznych pozwala charakteryzować zachowania ludu, jego kondycję psychiczną, siłę duchową, zmieniające się potrzeby i falujące nastroje.

Ale najpoważniejsze będą niebawem w mandali United Kingdom tranzytowe opozycje Plutona i Saturna do natalnego Księżyca, położonego w 19°26´ znaku Raka. Będą trzy opozycje plutonowo-lunarne w roku 2018 i trzy opozycje saturnowo-lunarne rok później. Wskazuje to na kryzys Zjednoczonego Królestwa dotyczący wewnętrznej spoistości i zewnętrznej polityki – czyli problemy wynikające z realizacją przymiotnika „zjednoczone”.  Wymienione nieharmonijne aspekty Plutona i Saturna są tym bardziej istotne, gdyż w latach 2010-2021 wystąpią aż 23 opozycje Saturna tranzytującego do Księżyca progresywnego. Zmusi to wyspiarskie społeczeństwo do zmaksymalizowania dyscypliny i czujności oraz przyjęcia większego nadzoru i kontroli. Surowsze staną się konsekwencje unikania przepisów oraz zaleceń władz i służb brytyjskich. Wielkim przemianom ulegnie również funkcjonowanie tronu i parlamentu – ich wymagania kierowane do ludu oraz oczekiwania mas wobec nich. Zapowiedzią tego będą zmiany w po-referendalnym stanie psychicznym społeczeństwa brytyjskiego, a właściwie pokaźne emocjonalne pęknięcie w tymże organizmie. Wystąpią głębokie społeczne rozwarstwienia i trudno się gojące  emocjonalne blizny, będące efektem różnic w podejściu do kwestii „swoi-obcy”. A także wspomnień imperialnej mocy Imperium Brytyjskiego w XIX i pierwszych dekadach XX wieku – w powiązaniu ze współczesnością XXI wieku. Jest to również zapisane kosmicznym alfabetem w krótszym dystansie czasowym, w opisanej wyżej kwadraturze progresywnego Księżyca w Raku do Plutona, w radixie przystąpienia Wielkiej Brytanii do UE 01 stycznia 1973 roku.

W kosmogramie Zjednoczonego Królestwa nadchodzące zagrożenie utratą społecznego bezpieczeństwa wystąpi pomimo jakiegokolwiek wyniku referendum z 23 czerwca bieżącego roku. Sygnalizowane jest to przede wszystkim przez tranzyty plutonowo-saturnowe do radixowego Księżyca. Ale rezultat czerwcowych głosowań zmusi do odmiennego dostosowania się do kosmicznych wskazań i wynikających z nich ziemskich uwarunkowań.

Zdecydowanie najciekawsze perspektywy na przyszłość odsłaniają aspekty progresywnego Słońca w kosmogramie United Kingdom. Jest ono teraz w 11,5° znaku Lwa i zmierza do koniunkcji z retrogradującym progresywnym Merkurym (rok 2018) i progresywnym Jowiszem (rok 2020). Rok później wystąpi Nów progresywny w złączeniu z progresywnym Jowiszem. Towarzyszyć będzie temu trygon progresywnego Marsa w Pannie do natalnego Słońca w Koziorożcu i do Marsa natalnego w Byku. Zatem przez kilka lat progresywny Mars będzie w ścisłym Wielkim Trygonie z natalnym Słońcem i Marsem. Mobilność społeczeństwa wzmoże się w dużej mierze dzięki zaktywizowaniu się pamięci o dawnym Zjednoczonym Królestwie, które było potęgą, gdy samo o sobie stanowiło. Pojawi się więc przybór brytyjskiej mocy wewnętrznej i możliwości jej eksportu na zewnątrz.

Jest to zapowiedzią ożywienia i zwiększenia kontaktów Zjednoczonego Królestwa ze światem. A zatem wzrostu siły Wysp Brytyjskich. Co wraz z potężniejącą Australią (opisaną przeze mnie w książce „Na zakręcie dziejów 2012-2015”) podniesie globalną rangę dawnej strefy funta szterlinga i obecnej Brytyjskiej Wspólnoty Narodów.

Zobacz też:
2016-06-24 Gronert Jarosław
I stał się Brexit
https://astrologia.kaluski.net/wydarzenia.php?id=1039

na górę  

 

© Bogusław Kałuski   wykonanie: enedue.com