home
aktualności
horoskopy
kontakt
faq
 
prognozy długoterminowe
prognozy miesięczne
wydarzenia komentarze
portrety
 
teorie astro
refleksje
grafiki
zegar
 
lista artykułów
linki
księga gości

 

 Wydarzenia

Artykuły astrologiczne opisujące horoskopy ważnych wydarzeń

Aktualne motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

 

2016-06-24 Gronert Jarosław
I stał się Brexit

Referendum, od którego zależy przynależność Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej zaczęło się 23 czerwca 2016 roku o godzinie 7:00 rano czasu lokalnego. Miało się zakończyć o godzinie 22:00, gdy wszyscy uprawnieni wyrażą swą wolę. Dlatego wynik referendum staje się kosmicznie określony o tej właśnie godzinie. Oczywiście jeżeli założony termin zostanie dotrzymany, czyli nic nie zakłóci przebiegu głosowania. A nam pozostaje tylko czekać na jego ogłoszenie.

O godzinie 22:00 w Londynie w koniunkcji z Ascendentem znalazł się Pluton, dalej w sektorze pierwszym jest Księżyc w Wodniku, a w sektorze dziesiątym, blisko MC ulokował się Mars w Skorpionie. Są to wyraźne wskaźniki asertywności i mocy politycznej. O wewnętrznych brytyjskich rozterkach i starciach między indywidualizmem, odrębnością a wspólnotowością i przynależnością świadczą kwinkunksy Marsa do koniunkcji Urana z Ceres i Prozerpiną oraz półtorakwadratury Wenus z Marsem. A także położenie Księżyca w sektorze pierwszym w Wodniku w dwadasamsie Raka, władającego Descendentem. Potencjały lunarne (symbolizujące lud) mają więc zwielokrotnioną sytuację kwinkunksową – czyli pełną wahań, dylematów, niewygód i raniącego stresu. I dzieje się to przy Ascendencie potężnie wzmocnionym Plutonem i władającym nim Saturnem w sektorze jedenastym. Dodatkowo ascendentalnie ulokowany Pluton włada MC, przy którym znajduje się Mars – naturalny władca sektora pierwszego. Zatem po referendum nic nie pozostanie takie, jak było! I wewnątrz Zjednoczonego Królestwa i w jego relacjach z resztą świata!

Ponieważ Księżyc w Wodniku w sektorze pierwszym jest w kwadraturze do MC, to mamy do czynienia z konfliktem między potrzebami i wolą ludu, a zamierzeniami władz i elit. Co wszak nie jest czymś niezwykłym zarówno przed wiekami jak i teraz.

Można stwierdzić, że wraz z zakończeniem referendum, w kraju funta szterlinga budzi się stare-nowe. I wskazuje na to przede wszystkim władający MC Pluton przy Ascendencie w Koziorożcu i Księżyc w Wodniku w dwadasamsie Raka, w sektorze pierwszym, władający Słońcem, Wenus i Descendentem w Raku. Zwłaszcza Pluton przy Ascendencie wskazuje na skrycie ale skutecznie przejawiającą się moc pozwalającą doskonale chronić siebie i potężnie wpływać na innych.

Ale najbardziej fascynujące są informacje dotyczące skutków referendum, wynikające z globalnej mapy astro-kartograficznej sporządzonej dla kosmogramu zakończenia głosowania w Wielkiej Brytanii. I dopiero po wykonaniu kosmogramów relokacyjnych dla wybranych miejsc świata można sobie uzmysłowić jak bardzo istotne dla geopolityki jest Zjednoczone Królestwo. Jego kondycja, perspektywy, powiązania i zamiary.

I co ciekawe, brytyjska linia Plutona na Ascendencie prowadzona jest dalej przez fale Atlantyku aż do Falklandów. A linia Plutona na Descendencie z woli Kosmosu wiedzie przez Nową Zelandię. Zaś na relokowanych Ascendentach na zachodnią Australię (Canberra, Sydney) pojawią się Słońce i Wenus, a blisko MC znajdzie się koniunkcja Urana z Ceres i Prozerpiną. Oznacza to po-referendalne wzmocnienie pozycji wymienionych obszarów, wchodzących niegdyś w skład Imperium Brytyjskiego. Z Jowiszem przy relokacyjnym MC nabiorą też większego znaczenia wyspy na Morzu Karaibskim, nadal powiązane z Wielką Brytanią oraz Gujana Brytyjska.

W Ottawie, Toronto i Montrealu w pobliżu Ascendentu w Skorpionie jest korzystnie promujący wizerunek  midpunkt trygonu Jowisza z Plutonem i Mars w Skorpionie w sektorze pierwszym w słabej koniunkcji z Asc. Dokładniejsza, asertywna koniunkcja Marsa z Ascendentem jest w Waszyngtonie, a jeszcze dokładniejsza w Nowym Jorku. Na finansowe profity będą mogły liczyć Indie z racji Słońca z Wenus w relokacyjnym sektorze drugim, Ascendentu w Byku i ułatwiającym negocjacje biznesowe midpunktem Jowisza z Plutonem na Descendencie w Delhi.

Są to wskaźniki przybierania mocy Wielkiej Brytanii i wzrost możliwości wpływania dzięki niej – zwłaszcza na tereny jej dawnego Imperium i stref powiązanych z funtem szterlingiem.

W kosmogramach relokacyjnych końca brytyjskiego referendum 23 czerwca 2016 roku wyraźnie widać jego efekty także w stolicach innych krajów.

W Paryżu Mars przy MC podkreśli wiodącą rolę militarną Francji w UE. Wojsko i służby specjalne tego kraju staną się główną siłą unijną.

W Brukseli Ascendent w Koziorożcu jest w kwadraturze do koniunkcji Urana z Ceres i Prozerpiną w Baranie. Stwarza to zaskakujące sytuacje „rozwodowe”. Powody wynikają nie tylko z potrzeby odrębności ale i z pobudek ekonomicznych. Jeszcze dokładniejszy, a zatem ważniejszy jest kwinkunks powyższej koniunkcji w Baranie do MC i Marsa w Skorpionie, co unijnym elitom zagraża destrukcją ich istnienia wraz towarzyszącymi temu profitami, prezentami i synekurami.

W Berlinie Ascendent był wtenczas na samym początku Wodnika, a MC na początku Strzelca. Wskazuje to na zwiększone poczucie swobody manewru dla Niemiec, dążących do uwolnienia się od malkontenckiego stanowiska Wielkiej Brytanii wobec polityki unijnej regulowanej z Berlina.

Wybitne kontraktowe korzyści z racji ulokowania pomnażającego możliwości Jowisza przy Descendencie w Pannie widać w kosmogramie relokowanym na Moskwę. Pytanie brzmi: z kim Rosja zawiąże tak liczne porozumienia i układy? Zwłaszcza finansowe. Wynik brytyjskiego referendum (określony dominującym Jowiszem w Moskwie) pewnie tak ucieszy rosyjskie władze, że na Kremlu licznie i gromko wystrzelą korki od szampanów. Stąd też zabiegi o szybkie spotkanie Merkel z Putinem.

Ułatwienia w zawieraniu porozumień oraz zwiększanie ilości kontaktów i paktów może zręcznie wykorzystać też Turcja, z racji także descendentalnego położenia Jowisza w kosmogramie obliczonym dla Ankary. Powodzi lejącego się szampana tam pewnie nie będzie, ale radości wiele.

Przy wykorzystaniu map astro-kartograficznych warto się przyjrzeć osiowym położeniom Księżyca w różnych rejonach globu. W astrologii mundalnej najpełniej opisuje on potrzeby, zachowania i wolę ludu. Co przecież zgodnie z założeniami demokracji, jest jej jest kluczowym czynnikiem. Najistotniejsze są lunarne linie ascendentowe, wyrażające najbardziej samodzielne i bezpośrednie poczynania ludu.

Linia astro-kartograficzna dla Księżyca na Ascendencie w Wodniku wiedzie w UE od środkowych Włoch przez Węgry, Słowację, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Będzie ona dla mieszkańców tych ziem ważnym przykładem tego, co jest w stanie uczynić demokratycznie wyrażona wola ludu. Jak bardzo może ona zmienić politykę kraju. Szczególnie będzie to istotne dla Polski (zwłaszcza wschodniej jej części), gdyż w najdokładniejszej, niespełna 1° koniunkcji z Księżycem jest Ascendent w Warszawie, a Saturn tuż przy MC. Nie oznacza to jednak, że w razie brexitu Wielka Brytania „wyjedzie daleko na Księżyc” i będzie dla Polaków zbyt odległą dla odwiedzin!

W samej Wielkiej Brytanii descendentalne linie astro-kartograficzne dla Słońca i Wenus biegną przez Irlandię i Szkocję. Na tych obszarach Słońce lub Wenus są w sektorze siódmym, który bardziej preferuje współistnienie niż odrębność. Dlatego duża część (większa niż na pozostałych terenach Wysp) tamtejszych mieszkańców głosowała zapewne za pozostaniem w Unii Europejskiej. Będzie to działało niedogodnie i osłabiająco dla wzrastającej po referendum siły i roli Australii w Brytyjskiej Wspólnocie Narodów. Przypominam, że reloskopy dla Canberry, a przede wszystkim Sydney są bardzo asertywne i zyskują na pewności siebie, gdyż mają przy Ascendencie Słońce z Wenus. Podobne są połączenia Słońca i Ascendentu w reloskopach dla Pekinu i Szanghaju. Chiński Smok wyraźnie ożywi się kontemplując wynik brytyjskiego głosowania.

Referendum brytyjskie 23.06.2016 roku jest tylko pokłosiem ścisłych siedmiokrotnych kwadratur Urana w Baranie do Plutona w Koziorożcu w latach 2012-2015. Ich nadal „ciepły” ślad dostrzeżemy w ulokowaniach Urana i Plutona w dwadasamsach. Położeniu tranzytującego Urana w końcu czerwca 2016 roku w 23°59´ Barana w dwadasamsie Koziorożca, po transpozycji odpowiada 17°37´ znaku Koziorożca. A lokalizacji bieżącego Plutona w 16°33´ Koziorożca w dwadasamsie Raka – odpowiada 18°37´ znaku Raka. W ten sposób dwadasamsowe położenia Władcy Przestworzy i Władcy Podziemi tworzą symboliczną opozycję, silnie powiązaną z rzeczywistą pozycją Plutona w Koziorożcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Według porannych, po-referendalnych danych BBC przy frekwencji 72,2 % , 52 % głosujących pragnie opuścić Unię Europejską, a 48% chce w niej pozostać. Okazało się, że społeczeństwo świetnie zorganizowanej Wielkiej Brytanii (niegdyś Imperium) nie potrzebuje innego nadzoru i kontroli niż tej ze strony własnego systemu państwowego. Stąd jednym z najważniejszych kluczy do referendalnych decyzji stała się niechęć do wytycznych i zaleceń unijnych. I smycz z gorsetem nakładane przez eurokratów z Brukseli okazały się dla Brytyjczyków za ciasne – ale i za słabe, by ich nie zerwać!


Zobacz też:
2016-06-22 Gronert Jarosław
Wielka Brytania w Unii Europejskiej
https://astrologia.kaluski.net/wydarzenia.php?id=1038
 

 

na górę  

 

© Bogusław Kałuski   wykonanie: enedue.com