ASTROLOGIA

wydarzenia komentarze

Motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

2022-03-02 Kałuski Bogusław
Jaki jest horoskop wojny Rosji z Ukrainą

Na całym świecie trwają dywagacje astrologów na temat wojny Putina z Ukrainą. Za podstawę przyjmuje się różne horoskopy. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego, jak jeden horoskop wojny. Jest oczywiste, że najpierw ktoś kiedyś pomyślał o danej konkretnej wojnie i ten moment jest bardzo ważny. Następnie tworzone były plany oraz postępowały przygotowania organizacyjne i materialne. Na pewno miały miejsce jakieś uzgodnienia ze środowiskiem własnym oraz zagranicznym, aby mieć poparcie lub neutralność. Jeżeli chodzi o Hitlera, to wiadomo, że przesuwał już zdecydowane wojny na później. Kolejny moment (także horoskop), to ogłoszenie wojny (nawet jeżeli bez używania słowa wojna). Dopiero kolejny horoskop to rozpoczęcie działań w postaci przekroczenia granicy itp.

Putin prowadził wiele wojen w różnych państwach sąsiadach Rosji. W roku 2014 najechał Ukrainę i zajął Krym (gdzie znajduje się, wynajmowany od Ukrainy teren, na którym jest, wcześniej zbudowany, podziemny port rosyjskich okrętów podwodnych) oraz tereny przygraniczne, tj.  części regionów Donbas i Ługańsk. Dzień 24.02.2022 to rozszerzenie tej wcześniej ropoczętej wojny. Jej celem jest przejęcie terenów Ukrainy (tereny rolnicze, surowce) i ludności Ukrainy (pracownicy sprawni technicznie, fabryki) dla wzmocnienia gospodarki Rosji oraz odizolowanie ludności Rosji od demokratycznych przykładów życia, w celu ochronienia się przed narastaniem opozycji w Rosji i utratą władzy. Tłem ideologicznym jest tęsknota Putina za nieskrępowaną władzą na terenie utraconych, a wcześniej przemocą utworzonych, byłych republik ZSRR. Ukraina jednak już została częściowo włączona do obrotów gospodarczych z Zachodem i otrzymuje wsparcie Zachodu. Ukraińcy, jako naród i państwo, mają oczywiste prawo do decydowania, z kim gospodarują, handlują oraz prawo do zawierania umów międzynarodowych, dwóstronnych oraz wielostronnych, jak członkowstwo UE i NATO. Ukraińcy, jako ludzie, mają także indywidualne prawa, jak każdy  - prawa człowieka. To trzeba mówić jasno, bo bez stosowania tych praw jest tylko przymus wywierany przez silniejszego.

Trzeba rozważyć horoskop Putina. Ur. 07.10.1952 w Leningradzie. Na oficjalnej stronie rosyjskiej podano, że urodził się o godz. 09.30. Czy to prawda, nie wiem. Podczas 2WŚ rozpowszechniano fałszywe horoskopy. Jeżeli jednak ta godz. 09.30 jest rzetelna, to mamy do czynienia z horoskopem lewostronnym, co wskazuje, że dana osoba działa swoim bogiem, po swojemu – co oczywiście nie oznacza, że faktycznie osiąga to, co chce. Stellum w domu 12. wskazuje na działania ukryte. Pluton na MC wskazuje na wywieranie przemocy w celu osiągania swoich celów. Koniunkcja osi WK z osią IC-MC wskazuje na to, że w realizacji celów mogą być, nawet nagminnie, stosowane automatyzmy bez uwzgledniania feedbacku. Jak wiemy, po inwazji na Krym kurs rubla mocno spadł oraz silnie zmiejszył się transfer pieniądza i technologii do Rosji. To zostało przez Putina zignorowane i 2022 agresja na Ukranę została rozszerzona (wojska ustawiono już 2021).

W ciągu tych kilku lat od 2014 świat zdawał się zachowywać tak, jak po dojściu do władzy Hitlera, tj. owszem retorycznie przeciw, ale bez materialnego, zdecydowanego przeciwdziałania. Tuż przed 2WŚ oddano Hitlerowi Austrię i Czechy, opowiadając ludności bajkę, że to ratuje świat od wojny. W roku 1939 Francja i Wielka Brytania, mimo zobowiązań, nie broniły Polski. Po zajęciu Krymu współpraca z Rosją została zmniejszona, ale od 2019 zacząłem odnosić wrażenie, że Zachód byłby gotów zaakceptować zajęcie Krymu, być może nie oficjalnie, ale praktycznie, bo zaczęły wzrastać obroty z Rosją.

Podczas prezydentury Donalda Trumpa – jakkolwiek ocena jego kadencji jest generalnie raczej negatywna – USA odwróciły globalizacyjny trend współpracy z ChRL w stronę regionalizacji. Pandemia raczej nie była przyczyną takich zmian, a jedynie okazją. Trzeba przypomnieć, że trend globalizacyjny, obejmujący ChRL (i politykę jednych Chin) został, ze strony Zachodu,  zainicjowany (a może podjęty?) przez Kissingera i Nixona 50 lat temu. Ostatnie lata to także zmiany energetyczne, mające doprowadzić do uniezależnienia się państw nowoczesnych od węgla, ropy i gazu.

Putin – a są tacy, którzy nazywają go skrótowo Putler – wygłosił dwie mowy przed rozszerzeniem wojny w dniu 24.02.2022. Najpierw była to 56 minutowa mowa w dniu 21.02.2022. Zachowywał się jak człowiek, który od nowa pisze historię i mówi, co było, a co nie. Mowa jest dostąpna na YT, warto posłuchać, aby osobiście przekonać się o tym steku kłamstw. Można powiedzieć: krwawy król opowiada legendy, a lud słucha. Kto nie posłucha, temu król odetnie głowę.  

Następnie, 24.02.2022 od godz. 03.45 czasu mokiewskiego wyemitowaną drugą mowę Putina, 10 minutową, o tym, że armia rosyjska, na prośbę dwóch nowo utworzonych [przez Putina] republik, rozpoczyna działania w celu  demilitaryzacji i denazifikacji Ukrainy oraz aby zapobiec ludobójstwu [na Rosjanach]. - Zasadnicze myśli tego artykułu mam od dnia 25.02.2022, właśnie od momentu zobaczenia horoskopu tego drugiego przemówienia Putina.

Zwłaszcza bowiem horoskop tej mowy jest szczególny. Tak jak w radixie Putina, powtarza się koniunkcja osi WK z osią IC-MC. Moja pierwsza myśl była taka, że szansą na lepsze są wewnętrzne czy oddolne zmiany. Trudno liczyć na sumienie Putina, więc trzeba założyć, że są to naciski obywateli na rządy Zachodnie, w celu  sprzeciwienia się agresywnemu państwu rosyjskiemu oraz naciski w Rosji. Działanie Zachodu nastąpiło szybko i zawierało spektakularną zmianę polityki rządu niemieckiego. Działania wewnętrzne w Rosji wymagają więcej czasu, ponieważ sankcje muszą być odczute przez oligarchów oraz przez szerokie rzesze ludności. Każdy człowiek w Rosji, który ma do czynienia z zagranicą, natychmiast odczuł stratę i widzi perspektywę załamania stylu życia. Najpierw byli to oligarchowie, kadra obsługująca obrót gospodarczy z Zachodem, turyści, naukowcy, sportowcy, artyści. Następnie pracownicy, bo zakłady znalazły się lub wkrótce znajdą się w kłopotach bez dostaw z Zachodu – Rosja nie może tych dostaw zastąpić, bo nie ma takiego potencjału technicznego. Następnie zwykli ludzie zarabiajacy średnio, bo nie będą mogli korzystać z usług internetowych oraz z zakupów pochodzących z Zachodu, czy to markowych butów czy nawet piwa. I nie będzie można wypłacić pieniędzy, nawet jak się je miało. A wreszcie każdy człowiek, bo ceny wzrosną, a sklepy będą świecić pustkami. My przecież pamiętamy, jak w sklepie na półkach stał tylko ocet, a w porywach paprykarz szczeciński. U nas wtedy były protesty. Są też protesty w Rosji, tłumione brutalnie, z masowymi aresztowaniami, zagrożeniem wieloletnin więzieniem. Jest też specyficzny dla Rosji Komitet Matek Żołnierzy, które zaczęły mówić o ofiarach wojny, jakich ponoć miało nie być.

Zachód w tej sprawie płaci swoimi pieniędzmi, Ukraińcy płacą życiem i podobnie żołnierze rosyjscy. Wielu biznesmenów zapłaci kłopotami a nawet bankructwami, wielu polityków zapłaci załamaniem kariery, bo stali nie po właściwej stroni i nie skrytykowali Putina na czas. Dzisiaj jest ósmy dzień wojny, a wielu krajowych wodzów i watażków nadal nie określiło swego stanowiska. W Polsce Kaczyński nadal nie powiedział, po czyjej jest stronie. Dzisiaj było głosowanie Zgromadzenia Ogólnego ONZ i widać, jak przebiega linia podziału świata, kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, jakie są zależności dostaw militarnych i gospodarczych  – tu też widać ruch oddolny, być może prawo veta w Radzie Bezpieczeństwa zostanie zniesione na rzecz jakiegoś głosowania większościowego.

Moje spekulacje zamieniają się w nadzieje i znajdują potwierdzenie w doniesieniach. Wojna wprawdzie staje się coraz bardziej brutalna, ale Ukraińcy stawiają opór, czego Putin się nie spodziewał. Morale żołnierzy rosyjskich jest kiepskie. Liczni uchodźcy ukraińscy zobaczą zagranicę. Jeden z politologów rosyjskich powiedział ogólniej, że „samym wstydem nie wykręcimy się od skutków tego, co Rosja teraz zrobiła”.

Cokolwiek mówimy, powiniśmy odrożniać między takimi pojęciami jak kraje i państwa. W słowie kraj akcent pada na to coś geograficznego, a w słowie państwo akcent pada na politykę i rząd. Podobnie inna jest zawartość taki słów jak naród, mieszkańcy, obywatele. - Ja nie mam nic przeciw Rosjanom, ale działania państwa rosyjskiego uważam za niezgodone z prawem narodów, a nawet za zbrodnicze. Bismarck kiedyś powiedział, że Polacy mają pecha, że znajdują się między Rosją i Niemcami. Ja teraz powiem, że Rosjanie mają pecha, że znajdują się pod rządami swoich carów, sekretarzy generalnych, prezydentów itp.

Kiedyś używałem słowo Chiny, ale przestałem, bo to jest mało precyzyjne. Owszem jest kultura chińska (jedna wśród wielu), ale nie ma państwa chińskiego. Jest Tajwan i jest Chińska Republika Ludowa. Owszem, jest naród chiński, ale w obu tych państwach jest też wiele innych narodów, a szczególnie wiele różnych narodów jest w ChRL (a nie tylko Chińczycy). Chorwaci, Serbowie i inni byli postrzegani jako Jugosłowanie. My Polacy czy Ukraińcy, byliśmy postrzegani przez świat jako „Rosjanie” [ZSRR], ale to się zmieniło. I tego życzę innym narodom. Brutalne postępowanie Putina i państwa rosyjskiego powoduje efekt konsolidacji lepszego świata, tj. NATO. Najwyższy czas. Także Europa musi się szybko jednoczyć i wzmacniać, aby być w stanie zostać partnerem USA, które mają teraz większe wyzwanie w Azji.

Nadal pozostaje pytanie, jak długo będzie kontynuowana wojna w Ukrainie? Ile ludzi zginie, zanim ten bandyta Putler zostanie odsunięty od władzy?

Zobacz:

Reakcje na sytuację Ukrainy. Część 8. - Co to znaczy, że Putin czuje się zagrożony.
https://www.swiatopoglad.kaluski.biz/etno.php?id=149

Cieśniny Czarnomorskie i Konwencja z Montreux
https://astrologia.kaluski.net/wydarzenia.php?id=1095
 

na górę