ASTROLOGIA

prognozy długoterminowe

Zobacz też do działu PROGNOZY MIESIĘCZNE

Motto: Prognoza nie jest wskazaniem, co ktoś ma zrobić, ale na co trzeba zwrócić uwagę przy własnym(!) planowaniu i działaniu. Dopiero gdy ktoś nie ma pomysłu, co robić, to wtedy prognoza może być jakby paletą pomysłów czy typów działań, za jakie warto lub należy się zabrać aby wykorzystać szanse i przeciwdziałać trudnościom.

 

2017-12-22 Kałuski Bogusław
Horoskop do roku 2024. Perspektywy ogólnoświatowe - prognoza wieloletnia do 2024

Czasy są trudne, a perspektywy osobiste i ogólnoświatowe niejasne. Niemal każdy pyta astrologów, co dalej?                                         

Nie tylko moim zdaniem na świecie nastąpią kardynalne zmiany, które już teraz trzeba nazwać przełomem, a właściwie serią przełomów. Na pewno będą one istotne w bardzo wielu dziedzinach, a na codzień silnie odczuwalne również w aspekcie ekonomicznym w skali domowej i w całej gospodarce. Zakładam, że to będzie zmiana systemu ekonomicznego świata, odczuwalna coraz mocniej z czasem. Z założenia powinny to być impulsy do kolejnego etapu gospodarczo-technologicznego na świecie. Jeżeli oglądaliśmy filmy futurystyczne, to musimy sobie zdawać z tego sprawę, że wiele pomysłów dojrzało i dojrzewa w wojsku czy laboratoriach firm high-tech, a błyska w literaturze, grach komputerowych i w tzw. nowych mediach. Pytanie: czy globalizm będzie miał to samo tempo, czy rozwinie się kilka stref w świecie? Czy i na ile, wewnątrz stref, nastąpi poluźnienie zarządzania odgórnego? Być może tylko takie, aby ludziom dać, albo wręcz narzucić pozory.

Kolejne pytanie, istotne dla każdego człowieka i rodziny jak drogowskaz w górach: jak to zostanie rozegrane, czyim kosztem? Bo to jest wielka rozgrywka rządów oraz wiodących grup finansowych, przemysłowych i technologicznych. Gdyby to miało mieć formę przejściowego kryzysu, to może dochodzić do bezrobocia, biedy oraz protestów społecznych na dużą skalę.

Najgorszy wariant – w aspekcie społecznym - to zmiany, deregulacje i regulacje, ale w kierunku zamordyzmu, a wtedy, nie dość, że nastąpiłoby pogorszenie dochodów ludności (mam nadzieje przejściowe), ale również doszedłby rygoryzm nadwładzy, jak to, pod względem politycznym, znamy z czasów tzw. socjalizmu i komunizmu, wprowadzanego przez ZSRR na terenach Rosji, w krajach przyległych (Europa Wschodnia, Środkowa, Bałkany) oraz w satelitach na całym świeci.

Lepszy wariant, to ewentualne 2 segmenty. Pierwszy to zmiany systemu finansowo-bankowego oraz gospodarczego, a zwłaszcza inicjacja w masowym przemyśle nowych technologii. Aktualne przykłady: przejście na samochody elektryczne, zwłaszcza bez kierowców, drony, a zatem generalnie automatyzacja i robotyzacja, biotechnologie, postępująca komputeryzacja i nowy etap usieciowienia w postaci Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT), a właściwie Internetu Wszechrzeczy (ang. Internet of Everything – IoE), czyli sieci ludzi, procesów, danych i rzeczy (np. również urządzeń domowych) podłączonych do Internetu. - Krótki przegląd:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_rzeczy

To będą najnowsze motory wyznaczające główne nurty i napędzające rozwój całej gospodarki. - Biada tym państwo, które nie wytworzyły ośrodków innowacyjnych, rozwojowych i wdrożeniowych lub w których zostały one zlikwidowane w ramach transformacji i cięć budżetowych. Będą folwarkiem dla tych innych państw, które mają innowacyjny i prężny przemysł oraz wsparcie polityczne, prawne i budżetowe dla rozwoju oraz ekspansji.

Drugi segment to kwestie społeczne, a zwłaszcza egzystencjalne. Miejmy nadzieję, że nastąpi zadbanie o to, aby ludność przetrwała w znośny sposób. Tak robiono w państwach systemu sowjeckiego, oczywiście tylko w aspekcie socjalnym. Polegało to na tym, że na dole hierarchii społecznej wszyscy mieli jakąś pracę, mogli gdzieś mieszkac i jakoś przeżyć.

Zawsze jest też ekologia. - Czy będą pieniądze na to? Jakie technologie będą służyć środowisku? Jakie technologie zostaną użyte do zapoczątkowania odtrucia Ziemi?

Istnieje jeszcze paląca kwestia ideologii, co jest widoczne zwłaszcza w sporze Islamu z Zachodem. To może eskalować. - Miejmy nadzieję, że spory z Chinami zostaną uregulowane na drodze handlowej, bo inaczej groziłoby to większymi zakłócenia gospodarki światowej i wspomnianym wyżej przejściem do kilku gospodarek regionalnych.

Przegląd dat

2008 Planety wolne tworzyły między sobą aspekty harmonijne. - Pojawił się publicznie widoczny sygnał, że sprawy toczą się nieprawidłowymi metodami. Nastąpił upadek wielkiej firmy Lehman Brothers. Dotąd uważano, że państwa nie pozwolą na upadek gigantów, lecz że będą interweniować ratunkowo.

2012 - 2015 Kwadratura Urana z Plutonem, 7 krotna.
1966 początek bieżącego cyklu
2104 początek następnego cyklu, a więc po 127 latach

Etap wstępny wielkich zmian, ale na razie utrzymujących dotychczasowy system. Lecz nie tylko, bo były też zmiany zakulisowe, jako przygotowania do przyszłości. - Trzeba wiedzieć, że największe zyski mają miejsce w obszarze spekulacji, hasłowo nazwijmy je “giełdowymi”, a nie z tradycyjnych dziedzin tzn. surowców, rolnictwa, przemysłu, usług oraz handlu hurtowego i detalicznego.

Dziesiatki milionów firm mniejszych, ale także globalnych oraz osób prywatnych działa i żyje tam, gdzie działa, natomiast formalnie (a więc pod względem prawnym i podatkowym) przeniosło się do realnych rajów podatkowych. Ostatnio okazało się, że królowa Anglii powierzyła część swoich prywatnych pieniędzy funduszowi, który działał w raju podatkowym. Rzecznik dworu skomentował, że królowa o tym nie wiedziała. Poprawne politycznie doniesienia prasowe spływają po tych ludziach nie jak po kaczce, lecz jak po stali nierdzewnej iglic wieżowców wyższych niż zwykły pułap chmur. Ukryte zyski firm są oczywiście nieporównywalnie większe, niż osób prywatnych. - Skutkiem tego budżety państw każdego roku tracą setki miliardów. A w TV słyszymy, że jest trudna sytuacja. A gdy pójdziemy do lekarza, to na porządne badania trzeba czekać w kolejce nawet miesiącami, a na operacje latami. Lecz gdybyśmy nie daj bóg popełnili błąd w rozliczeniu osobistego dochodu, to biada nam i naszym dzieciom.

Makabryczne jest to, że już 10-15% pracowników jest zatrudniona na tzw. umowy śmieciowe, bardzo często na minimalnym poziomie. Oznacza to, że mają płacone wtedy, gdy pracują, a bywa, że mają wymuszane nadgodziny, gdy są potrzebni oraz przerwy, gdy z jakichś względów są „zbędni”. Gdy chorują, otrzymują kwoty rzędu 300 – 400 zł miesięcznie. Nie są gromadzone pieniądze na ich kontach emerytalnym. Zasiłki dla bezrobotnych nie pozwalają na przeżycie i są wypłacane przez bardzo krótki okres. Ludzie ratują się dzięki wsparciu bliskich, pracując na czarno, albo otrzymując niewielkie zapomogi.

Tak jest nie tylko w Polsce. Jeżeli ktoś żyje po sąsiedzku w Niemczech i zarabia 1000 Euro, to też nie jest w stanie przeżyć. A takich ludzi jest tam kilka milionów, czy to obywateli Niemiec czy pracowników, których ściągnięto z zagranicy. Przecież zwykłe małe mieszkanie dla rodziny w mieście kosztuje 1000 E. Jako przeciwwaga istnieje tam jednak wydajniejszy system opieki społecznej. Taka osoba otrzymuje zasiłek mieszkaniowy i ewentualnie jakiś dodatek do poziomu minimum życiowego.

Ale uwaga. Ten system socjalny bezpośrednio pomaga milionom ludziom biednym, a pośrednio setkom tysięcy firm oraz gospodarstw rolnych, które w ten sposób mają tanich pracowników. A zatem państwo realnie wspiera gospodarkę, bo z budżetu dokłada nisko zarabiającym pracownikom dodatkową część dochodów miesięcznych. - A więc tak, jak istnieje protekcjonizm oraz interwencjonizm w dużej skali, tzn. wielkich firm i państw, tak też istnieje interwencjonizm gospodarczy “na dole”. - Przez krytyczne pisanie o tym wcale mi jednak nie chodzi o to, aby zlikwidować system socjalny. On jest oczywiście wielkim i cennym osiągnięciem cywilizacyjnym. Chodzi mi jednak o wprowadzenie zdrowych mechanizmów rynkowych oraz zdrowych mechanizmów opieki socjalnej. Wprowadzenie wyższych pensji minimalnych podniosłoby ceny niektórych usług, produktów rolnych i wyrobów przemysłowych, ale przecież stałoby się to standardem. Wtedy system socjalnych dopłat i zapomóg obejmowałby tylko ludzi z różnych względów żyjących poza gospodarką, jak z powodu chorób czy wypadków, a zatem byłby tańszy dla ogółu podatników. - Wbrew propagandzie, typ stosowanej redystrybucji dochodów podtrzymuje działanie systemu, który generuje biedotę, finansowe rozwarstwienie społeczne oraz kulturowe napięcia nieintegrowanych grup społecznych, jak choćby ze względów etnicznych czy religijnych.

Pisałem powyżej o styku sfery gospodarczej i społecznej. Podobne zawikłania istnieją w przemyśle i rolnictwie. Przykład: warzywa i owoce są względnie drogie, a mięso względnie tanie. Powód jest dość prosty. Rolnicy uprawiający rośliny otrzymuję subwencje. Następnie hodowcy zwierząt, przeznaczonych na rzeź i do spożycia, używają roślin do karmienia oraz otrzymują drugą subwencję. Podwójna dopłata wyjaśnia, dlaczego mięso jest tanie w stosunku do roślin. Mimo subwencji, w Niemczech upada 2 tys. gospodarstw rocznie. Za główną przyczynę uważa się hurtowników i wielkie sieci sklepowe, które dokonują skupu po zbyt niskich cenach. Ich właściciele należą do najbogatszych ludzi na świecie. - Nowa Zelandia, po bankructwie, zniosła subwencje i jej rolnictwo funkcjonuje nadal. Lecz czy to, co wykonalne na wyspie czy w niewielkim państwie, jest wykonalne politycznie i finansowo w dużej skali?

2016 - 2017 Uran koniunkcja Prozerpina (jako władczyni Byka).
1927 początek poprzedniego cyklu
2106 początek następnego cyklu, a więc po około 90 latach

Teraz jest widoczne, że dotychczas stosowany system wartości wymaga zmiany. Mam na myśli dwa obszary. Pierwszy to mikroskala: preferencje ludzi, co jest cenne w życiu osobistym i rodzinnym? Drugi to obszar ekonomiczny: co jest cenne i z tego powodu używane w powszechnym obrocie, a więc produkowane i kupowane rzeczy, rodzaj pieniędzy. A zwłaszcza, co jest najcenniejsze i jako takie jest zagarniane przez strategicznych graczy, bo umożliwia działanie przemysłów i przynosi zyski. Mam na myśli swoisty kolonializm, polegający na tym, że praktycznie przejmowane są państwa, na których obszarach znajdują się surowce strategiczne aktualnie i przyszłościowo.

2017 - 2020
Saturn w Koziorożcu, a więc w znaku, którego jest władcą.
1988 – 1991 poprzedni tranzyt
2047 – 2050 kolejny

Restrukturyzacja, krok po kroku. To tak, jakby król wrócił z wypraw i zaczął robić porządki w państwie. Zwykle zaczyna się „to” od usunięcia lub odsunięcia osób, które nie pasują do nowego systemu. Pomyślmy jednak, że istotne dokonania takich władców to nowe systemy prawne, zlikwidowanie podziałów regionalnych i magnackich, przebudowa armii, zakładanie podwalin lepszej gospodarki. Pytanie, czy ten czas przebudowy, to będzie czas ustanawiania jawnej lub skrytej tyranii czy także choćby częściowo państwa opiekuńczego?

Jaką postawę przyjąć, jak działać? Holger Fass w art. wstępnym Merdian 2017/6, poświęconym w dużej części przejściu Saturna przez znak Koziorożca, stawia więcej pytań. „Zacisnąć zęby, wytrzymać, być twardym wobec siebie i innych? Zaciekle trzymać się obowiązków, reguł i tradycji? […] Opłaci się, zwłaszcza gdy Saturn znajduje się w Koziorożcu, pozostać czujnym, aby nie stosować się do rozporządzeń pustych treściowo. […] Być może jesteśmy wezwani, aby przez procesy stawania się świadomym, objąć samemu odpowiedzialność za swoje działania. Ważne są indywidualne wyzwania, gdy zapowiada się wielbłądzi marsz przez pustynię. […] Saturn w Koziorożcu jest konstelacją sukcesu. […] W każdym przypadku podejmijcie Państwo te wyzwania spokojnie i koncentrujcie się na tym, co w następnych latach jest realizowalne z taką konstelacją. Nie pośpieszajcie Państwo, bo pod koziorożcowatym Saturnem dobro powstaje z czasem. Dojrzałości nie da się przyśpieszyć. Najlepiej zacznijcie Państwo już dzisiaj.”

W okresie przejścia Saturna przez Koziorożca będą miały potężne spotkania planet, które trzeba koniecznie postrzegać jako procesy zwrotnicowe, a zwłaszcza, że mają one charakter społeczny, pokoleniowy i dokonują się nie w oka mgnieniu, lecz mają fazy wstępne, fazy intensywne oraz zakończenie, co powoduje, że trwają miesiącami lub nawet więcej niż rok. Są to:

2020 Saturn koniunkcja Pluton, poprzednio od 1982, a następnie od 2053. - A więc koniec jakiegoś świata.
2020 - 2021 Pluton kwadratura Prozerpina, początek bieżącego cyklu od 1756, następnego od 2115. - A więc konieczność zgrania korzyści własnych ze zbiorowymi.
2020 Jowisz koniunkcja Pluton, poprzednio od 2007, a następnie od 2033. - A więc fanatyzm i przełomowe idee.
2020 Jowisz koniunkcja Saturn, poprzednio od 2000, a następnie od 2040. - A więc rozszerzenie granic w celu intensywniejszej aktywności wewnątrz ram.

2020 Saturn koniunkcja Pluton
Początek nowego cyklu gospodarczego, mającego najpierw kilkanaście lat fazy wzrostu, a następnie drugie tyle fazy stagnacji, z wielu względów przez pierwsze lata będzie szczególnie nacechowany przełomami.

Oprócz tranzytów Jowisza i Saturna mam na myśli zwłaszcza:

2020 - 2021 Pluton kwadratura Prozerpina
Rozumiem przez to, że po restrukturyzacji nastąpią kolejne zmiany, które będą drugą częścią fundamentu nowego systemu.

2022 - 2024 to kilka impulsów rozwojowych:
2022 Jowisz koniunkcja Neptun, a więc rozwój duchowy czy iluzje?
2023 Jowisz koniunkcja Prozerpina, a więc latyfundia czy prawo finansowe?
2024 Jowisz koniunkcja Uran, a więc wolność, radykalizm.

Niektórzy będę się cieszyć, że nie zbankrutowali biznesowo i / lub życiowo, inni dlatego, że obronili status, a jeszcze inni dlatego, że stali sie ważnymi elementami nowego systemu, jakikolwiek on będzie.

Wszyscy wiedzą, na czym polegają dobre czasy: można sobie wtedy pozwolić na to, co się lubi. W złych czasach wszystko kręci się wokół przetrwania, w tym posiadania środków na zapłacenie rachunków domowych, a zwłaszcza jedzenie itp.

Nawet w najgorszych czasach, jak wojny, ludzie potrafili przetrwać. Znane jest, że obozy koncentracyjne lepiej przetrwali ludzie mocnej wiary. Poza tym tak jest, że także w czasach kryzysów i wojen ludzie się kochali, rodzili dzieci, a niektórzy robili fortuny.

A zatem: umieraj nasz stary świecie i stawaj się od nowa. Jak zielona trawa wśród opadłych liści, jak młode pędy wśród suchych gałęzi. Jesteśmy z tobą poprzerastani, jak grzybnie oraz implanty, a więc to nie jest tylko jakaś tam opowieść. - My zaś miejmy koniecznie cele i działajmy tylko na niewielu wybranych torach, niezbędnych dla funkcjonowania życia, a gdy się to powiedzie, to także na tych ważnych dla utrzymania  perspektyw rozwojowych, a przynajmniej ich wizji, jaką daje choćby wykształcenie. - Konieczna cnota: samodyscyplina. Kulturalność i miłość bliźniego też nie będą od rzeczy. To chyba najlepsze przygotowania, aby wejść w nową epokę.

Przypominam film Gladiator. - Gdy Maximus osiągnął swój cel, natychmiast przestał żyć. A więc jasno widzimy, że trzeba mieć cele dalsze życiowo i wyższe duchowo, a wtedy przejdzie się wszystko i będzie się [chciało] żyć dalej. Na filmie widać to u drugiego gladiatora, który miał ochotę jeszcze coś przeżyć i śmierci powiedział not yet.

Proste rady praktyczne

Nie brać kredytów, aby nie ryzykować stanem posiadania.
Nie czynić inwestycji, które wymagają dużych nakładów, wysokich kosztów utrzymania, wysokich kosztów efektywnego funkcjonowania, ponieważ nie wiadomo, jak rozwinie się popyt.
Działać w zakresie swego stanu posiadania, najlepiej własnymi środkami. Obowiązuje: reorganizacja, konsolidacja, koncentracja.

Zdaję sobie sprawę, że część tych rad jest teraz niewykonalna, ponieważ wiele osób ma względnie nowe kredyty. Wiele firm i gospodarstw rolnych potrzebuje kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych, aby w ogóle funkcjonować na co dzień. - Tym niemniej, w sferze prywatnej należy dążyć do zmniejszenia obciążeń. Natomiast w sferze gospodarczej nie fundować sobie fajerwerków, lecz dokonywać “zakupów” celowych, ściśle pod realne dochody. - Gdy ruszy nowy cykl gospodarczy, to posiadając coś, będziemy mogli rozwinąć skrzydła.

To co napisałem, to opis trendów dotyczących ogólnie wszystkich. Horoskopy poszczególnych osób oraz firm mogą wskazywać na indywidualnie nieco lepszą lub gorszą sytuację. - Potrzebne jest bowiem następujące rozróżnienie:  Gdy wzajemne tranzyty planet wolnych interpretuje się na tle znaków, to oparte na tym prognozy dotyczą całego świata i wszystkich. Gdy zaś dodatkowo uwzględnia się godziny urodzin ludzi, godziny założenia firm, państw czy choćby kupna domów, to wtedy widoczne jest również, w jakim obszarze życia czy aktywności  procesy te są indywidualnie bardziej intensywne. Uwzględnienie tego sprawia, że można się kierunkowo przygotować.

Zob.:
2017-09-14 Kałuski Bogusław
Cykle astrologiczne i nasz wiek XXI
http://astrologia.kaluski.net/prognozy.php?id=1066

oraz:
2016-06-15 Kałuski Bogusław
Przyczyny obecnego kryzysu finansowego i ekonomicznego. Pytania o perspektywy. - cz. 3
http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/kryzys.php?id=134

Nie tylko intensywne konstelacje grudnia 2017 lecz, jak widzimy, także roku 2018 oraz najbliższych kilku lat są ważne. Możecie Państwo raczej odnieść korzyść, gdy dowiecie się, jak one oddziałują na właśnie Państwa osobisty horoskop. - Proszę zadzwonić lub wysłać email w tej sprawie.
 

 Uzupełnienie 2019.10.05:

SA  koniunkcja PL    1914-15
 

SA opozycja PL    1931
 

SA  koniunkcja PL    1947
   
SA opozycja PL        1965-66
   
SA  koniunkcja PL    1982/3
   
SA opozycja PL        2001-02
   
SA  koniunkcja PL    2019/20
JU  koniunkcja PL    2020
   
SA opozycja PL        2035-36

Generalnie, w cyklu gospodarczym, od każdej koniunkcji do opozycji zalecany jest rozwój przez rozbudowę. Natomiast w latach od opozycji do koniunkcji zalecane jest stabilizowanie przez bazowanie na stanie posiadania i przez korekty przerostów. A kto nie robi tego na ochotnika, ten może zostać przymuszony do lekcji na własnej skórze.

Aktualizacja 2020.01.27: Cały okres szczególnie licznych koniunkcji tworzonych przez Jowisza i Saturna potrwa tak długo, aż Saturn minie Prozerpinę i wejdzie do Byka w r 2028.

Zob.:

Horoskop - kluczowe daty i tranzyty w latach 2015 - 2023
https://astrologia.kaluski.net/prognozy.php?id=994

Atmosfera i energie lat 2019 - 2024
https://astrologia.kaluski.net/prognozy.php?id=1121

na górę